Kabbalistische kennis en stoffelijke waarden

Laitman_632.3Vraag: Veroorzaakt de kennis die Kabbalah ons geeft, dat universele menselijke waarden, zoals kinderen krijgen, het leven, zelfopoffering, etc. van minder waarde worden?

Antwoord: Ja. Kabbalah legt uit dat in onze wereld alles wat de ene mens voor de ander doet, wat wij voor onszelf doen en zelfs wat wij voor de Schepper doen, volkomen egoïstisch is. En dan? Waarom zouden wij in een roze mist blijven?

Vraag: Kabbalah stelt dat er één waarde in de wereld bestaat: de Schepper bereiken. Is al het andere fundamenteel lager in waarde?

Antwoord: Natuurlijk, de Schepper is immers de eigenschap van geven en liefde.

Vraag: Is het mogelijk om deze eigenschap toe te passen op kinderen, de maatschappij en het leven, op al deze waarden.

Antwoord: Gedeeltelijk. Als je hierdoor de eigenschap van geven en liefde onder iedereen wilt verspreiden, bereik je in het algemeen gesproken, de oorsprong van deze eigenschap, namelijk de Schepper. Door middel van mensen kan je je houding ten aanzien van de Schepper tot uitdrukking brengen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 03/18/2018

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed