Een wanhoop die naar de Schepper leidt

Baal HaTurim (Rabbi Jacob ben Asher) legde uit dat een mens die ronddwaalt op het veld, betrekking heeft op iemand die het pad van de rede loslaat, die de ware weg die leidt naar de plek die hij zal moeten bereiken, niet weet, als “een ezel die ronddoolt op het veld.” En hij komt in een staat waarin hij denkt dat hij het doel, dat hij zal moeten bereiken, nooit zal bereiken. (Rabash, “Love of Friends”)

Je kunt uitsluitend als resultaat van totale wanhoop van de ene spirituele staat naar de andere komen, maar dan alleen als je je daarvan bewust bent en je het met de Schepper verbindt die dit alles zo voor je regelt.

Een mens is wanhopig, hij voelt dat zijn broers hem hebben bedrogen. Dit moedigt hem aan om spiritueel werk te doen, om omhoog te rijzen en zich te realiseren dat het niet over zijn broers gaat, maar over hemzelf.

Vraag: Waarom staat er geschreven dat Josef verdwaald is, terwijl hij nog steeds op zoek is naar zijn broers?

Antwoord: Hij heeft het egoïstische pad uit zijn verleden losgelaten en nu heeft hij een kritisch punt bereikt: hij kiest voor een nieuw pad.

Hij realiseert zich dat hij, toen hij verbonden was met Farao, voor zijn egoïsme moest werken, daarom verbindt hij zich met zijn broers. Zijn houding naar de eigenschappen van geven, liefde en verbinding verschilt volkomen van wat er voorheen in zijn leven was. Hij dacht altijd dat alles helemaal in orde was, maar nu begrijpt hij waarom en waarvoor het zo was. Door Farao begint hij de betekenis ervan te ontdekken, de Schepper, want Farao is de achterzijde van de Schepper.

Vraag: Van wie krijgt een wanhopig mens de kracht om door te gaan? Van zijn broers?

Antwoord: Nee. We hebben maar één Krachtbron: de Schepper zelf.

Vraag: Dus als ik voel dat ik niet in contact kan komen met de vrienden, moet ik aan de Schepper vragen om mij te helpen?

Antwoord: Je hebt niemand anders om naartoe te gaan.

From KabTV’s “The Last Generation” 2/1/18

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht: