Iedereen kan een groot wijs mens worden

laitman_570Baal HaSulam: “The Teaching of Kabbalah and its Essence” (De Leer van Kabbalah en de Essentie daarvan)Het moet ons echter duidelijk zijn met welk doel de Schepper al deze moeilijkheden heeft geschapen. Om hem namelijk naar een hoger, belangrijker niveau te verheffen, zodat hij zijn Schepper net zo kan voelen als hij met zijn menselijke zintuigen, die hem al gegeven zijn, kan voelen. En zoals hij de wensen van zijn vriend kent en voelt, zal hij de woorden van de Schepper leren verstaan, zoals er geschreven staat over Mozes : “En de Eeuwige sprak van aangezicht tot aangezicht tot Mozes, zoals een mens met zijn vriend spreekt .”

Iedereen kan een groot wijs mens worden. Door ons met elkaar te verbinden, kunnen wij spirituele informatie en de kracht om samen te werken, aan elkaar doorgeven, wij kunnen iedereen in dit proces op een hoger plan brengen. Dit is de mens eigen.

Vraag: Is het dan zo dat iedereen als Mozes zou kunnen worden, een grote wijze?

Antwoord: Het is niet alleen zo dat iedereen een groot wijs mens zou kunnen worden, maar iedereen moet dat niveau bereiken!

Er bestaat geen hoger spiritueel niveau dan dat van Mozes. Het is het hoogste niveau dat een mens kan bereiken. Het is niet gemakkelijk om zover te komen. Het is moeilijk, maar voor iedereen mogelijk. Wij zullen dit niveau in ieder geval allemaal bereiken, maar dan in de periode van het allerlaatste gedeelte van het einde van de correctie.

Vraag: Mozes verscheen in de periode van Pesach. Waarom niet eerder?

Antwoord: Dat is onbelangrijk. Iedereen wordt op een bepaald moment geboren, in omstandigheden en een omgeving die nodig zijn voor zijn correctie. Iedereen gaat in de loop van zijn leven door allerlei veranderingen heen om bepaalde correcties in zichzelf aan te brengen

Daarom moet een mens nooit opstandig zijn over het feit dat hij later geboren is, of in een ander land dan hij zou willen, of dat hij als een zwak of klein mens in deze wereld is gekomen, etc. Waar en hoe, het maakt niet uit! Wij bepalen niet waar wij leven, wat ons geslacht is, wat onze innerlijke eigenschappen zijn en hoe onze relatie tot de buitenwereld is. Dit alles is door een innerlijk systeem bepaald, een innerlijk web van krachten. Het is aan ons om van daaruit te handelen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/11/18

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed