De Schepper zal je niet alleen laten

laitman_629.3Vraag: Als alles van tevoren vastligt in het leven van een mens, dan is het misschien de beste oplossing om mezelf niet meer voor de gek te houden.

Antwoord: Je kan natuurlijk volkomen passief blijven, maar je wordt niet alleen gelaten, er zullen allerlei verlangens in je wakker gemaakt worden.

Je bent een schepsel, een geschapen wezen, het is de bedoeling dat je innerlijk tot een volledige solidariteit met de handelingen van de Schepper komt, ofwel in deze levenscyclus (incarnatie) of in de volgende.

Vraag: Dus een bepaalde zienswijze moet komen en gaan, komen en gaan. Kan het niet stabiel blijven?

Antwoord: Er vindt een constante groei plaats.

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/11/18

One Comment

  1. Great post. I will be dealing with a few of these issues as
    well..

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed