Alles alleen door gebed

laitman_293Alleen door gebed kunnen wij alles bereiken. Op alles wat er gebeurt, moeten we als volgt reageren: als er niemand anders is dan de Schepper, moet ik alleen aan Hem vragen stellen en dat met veel nadruk doen. Dit is de enige juiste reactie.

Wij ondernemen daarentegen allerlei onnodige acties. Uiteindelijk brengen ze ons wel tot dezelfde conclusie, dat wij ons namelijk alleen tot de Schepper moeten wenden, maar het is een veel langere weg. Als wij dat niet doen en op zoek gaan naar allerlei trucjes en oplossingen, is er geen andere weg dan dat zich steeds meer problemen voordoen, in allerlei vormen. Een dergelijk proces gaat door totdat een mens het uitschreeuwt: “Alstublieft, red mij!” Dan gaat de groep bidden en voor zo iemand vragen. Dit is de betekenis van: “De vrienden redden hem uit zijn benauwenis”, dan geeft hij hen het vertrouwen om voor hem te bidden.

Wij moeten met ons hart begrijpen dat alles alleen opgelost kan worden door te bidden. Alles wat er in ons leven gebeurt, komt van de Schepper en wij moeten ons onmiddellijk tot Hem wenden. Op die manier werken we steeds: “Ik ben van mijn Geliefde en mijn Geliefde is van mij.” (Hooglied 6:3) Dit is het enige wat er is. Het is heel moeilijk om te doen, want het egoïsme staat het ons niet toe om ons tot de Schepper te wenden. Het egoïsme is “hulp tegen Hem”, dit wordt ons met een bedoeling gegeven, zodat wij dit boven alle vormen van afscheiding kunnen ontdekken. De Schepper is zowel de Bron van correctie als van afscheiding. “Er is geen ander dan Hij.”

Hierdoor bouwen wij een innerlijk systeem, dat eveneens genoemd wordt: “Er is geen ander dan Hij,” hierdoor worden alle gebroken delen met elkaar verbonden en op die manier wordt de verbinding met de Schepper gemaakt. Om dit te kunnen doen, moeten we geen andere dingen ondernemen die bijzaak zijn. Alles wat wij hebben te doen, is boven de afscheiding – die wij steeds weer ontdekken – samen een gemeenschappelijk systeem bouwen en alles, verleden, heden en toekomst, aan de Schepper toeschrijven.1

From the preparation for the Daily Kabbalah Lesson 6/29/18
1 Minute 7.00

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht: