Newsmax: “Hoe wij op het verkeerde spoor zitten als wij denken dat God op ons lijkt”

Het grootste portaal Newsmax heeft mijn nieuwe artikel geplaatst: “Hoe wij op het verkeerde spoor zitten als wij denken dat God op ons lijkt”

Als kind al, lang voordat ik de Wijsheid van Kabbalah kende, dacht ik nooit aan de hoge kracht als iets menselijks van vlees en bloed dat voedsel tot zich neemt, afvalstoffen uitscheidt, zweet, af en toe ziek is, en esthetisch niet altijd aantrekkelijk is, op zijn zachtst gezegd.

De gedachte dat dit beperkte, vergankelijke lichaam op de een of andere manier een afspiegeling zou zijn van een kracht die, naar verondersteld wordt, universeel, eeuwig en verheven is, was voor mij zinloos.

Ik was dus verrast toen ik hoorde dat er een nieuw onderzoek heeft plaatsgevonden waarvoor men deelnemers vroeg om te beschrijven hoe zij zich het gezicht van God voorstelden. Uit een combinatie van de resultaten van honderden Amerikaanse gelovigen, hebben de onderzoekers – wat zij noemden – het “gezicht van God” samengesteld.

Als het beeld van de Schepper inderdaad zou lijken op een menselijk wezen, is er werkelijk iets mis gegaan met die Schepper …

Volgens Kabbalah is “God” of “de Schepper” de eigenschap van volmaakte, onvoorwaardelijke liefde en geven. Het is een spirituele kracht die geen enkele fysieke uitbeelding bezit, een kracht die de gehele werkelijkheid bestuurt en in stand houdt, en deze kracht heeft slechts één doel: goed te doen. Met die bedoeling heeft de Schepper het schepsel geschapen, dat bestemd is om de ultieme goedheid te bereiken en de goddelijke, eeuwige eigenschap van absolute liefde en geven te verkrijgen.

Het pad naar perfectie begint echter met imperfectie. De Schepper `brak` het schepsel, waardoor het in een volkomen tegengestelde staat terecht kwam: een staat van egoïstisch ontvangen. Ten gevolge daarvan zijn wij allemaal gebroken deeltjes van dat schepsel, en de fysieke werkelijkheid die ons vertrouwd is, is het verst van de staat van de Schepper verwijderd.

In feite is het zo, dat wij geen contact hebben met de eigenschap van absolute liefde en geven. Zelfs als wij denken dat wij aan anderen geven, is dat een illusie: onze daden van geven zijn vermengd met eigenbelang.

Daarom is het niet vreemd dat de deelnemers aan deze studie de mooiste, meest verheven afbeelding die zij maar konden bedenken, hebben uitgekozen. Het is de top van wat de menselijke verbeelding voor de geest kan roepen. Dit verklaart ook waarom sommige deelnemers afbeeldingen uitkozen die hun positie in het politieke spectrum weergaven.

Het spijt me dat ik de romance kom verstoren, maar met wat voor menselijke afbeelding wij ook aankomen, hoe mooi deze ook moge zijn, dit heeft totaal niets te maken met de werkelijke beeltenis van de Schepper. Met de eigenschap van onvoorwaardelijke liefde en geven.

Hoe “tekenen” wij dan de correcte beeltenis van de Schepper?

Allereerst: wis elke fysieke afbeelding. Ten tweede: maak je eigen dat de Schepper niet met onze vijf zintuigen waargenomen kan worden. En ten derde: leer hoe je innerlijke eigenschappen kunt ontwikkelen die gelijkvormig zijn aan de eigenschappen van de Schepper.

Iemand die leert hoe hij naar alle schepselen en naar de werkelijkheid als een geheel, een universele houding van liefde en geven kan ontwikkelen, wordt innerlijk gelijkvormig aan de Schepper. Zo bouwt hij innerlijk de beeltenis van de Schepper, door zijn nieuwe gedachten en verlangens.

De authentieke Wijsheid van Kabbalah is een methode die zich generaties lang heeft ontwikkeld op basis van de praktische ervaringen van duizenden mensen die zich losmaakten van een fysieke voorstelling, zij verkregen de innerlijke eigenschappen van de Schepper.

Sommigen legden hun ontdekkingen vast door ze op te schrijven en gaven ze aan de volgende generaties door. In onze tijd kan ieder mens hun methode gebruiken om een nieuwe, innerlijke set “penselen en kleurenpaletten” te ontwikkelen, waarmee hij de beeltenis van de Schepper kan “tekenen”.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: