Het belangrijkste is een overvloed aan geduld

Laitman_120Het moeilijke aan de studie van Kabbalah is dat deze studie van je vraagt dat je nieuwe waarden verkrijgt. Daarom stoppen mensen, die niet zo ver zijn, of dit niet willen, met deze studie, dit is te wijten aan gebrek aan geduld. Zij geloven er niet in dat deze studie werkelijk resultaten zal opleveren en zij begrijpen de ware betekenis van deze wetenschap niet.

Je hebt geduld nodig om het Hoge Licht aan je te laten werken: de Kracht die ons verandert in een nieuw wezen. Geleidelijk gaan we vanuit nieuwe definities dingen voelen, begrijpen en beoordelen.

Hoewel iemand uiterlijk dezelfde persoon lijkt te zijn als vroeger, is hij in werkelijkheid volkomen veranderd. Het is onmogelijk om dit vast te stellen door middel van algemene, fysieke definities, waarden en regels. Hij denkt nu heel anders, namelijk in termen van gelijkvormigheid met de Hoge Kracht.

Een dergelijke kwalitatieve verandering verkrijgt men door de invloed van het Hoge Licht, door een uiterst ingewikkelde, innerlijke revolutie te ondergaan. Dit neemt vele jaren in beslag, want zulke veranderingen vinden langzamerhand in een mens plaats, in kleine stapjes.

En zelfs dit is moeilijk om te ondergaan. Het is veel gemakkelijker om samen met een groep waar je je aan vast kunt houden, voortgang te maken. Als een mens met gesloten ogen vasthoudt aan de groep, overwint hij alle moeilijkheden.

Hij sluit de deur voor zijn oude waarden en krijgt nieuwe waarden van de groep, van de eenwording met de vrienden, namelijk de nieuwe Kli waarin de Ten als één wordt. Hij ontvangt een nieuw verstand en nieuwe gevoelens, een nieuwe houding en nieuwe maateenheden.

Het is een heel delicate, moeilijke periode waarover geschreven staat: “Duizend komen binnen en slechts één treedt het Licht binnen.” Je moet heel veel geduld hebben om het Hoge Licht aan je laten werken en je nieuwe eigenschappen te laten geven. Als er gezegd wordt: “Doe alles behalve weggaan,” gaat het hierover.

From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 3/5/18Talmud Eser Sefirot

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: