De spirituele oorsprong van het aardse geloof

167Vraag: Elk verschijnsel heeft zijn eigen spirituele oorsprong. Wat is de spirituele oorsprong van het gewone aardse geloof waar de rede niet bij betrokken is?

Antwoord: De spirituele oorsprong van het gewone aardse geloof is de angst voor de dood, de angst om te verdwijnen.

Vraag: Als de dood niet bestond, zouden er dan geen verschillende overtuigingen bestaan?

Antwoord: Dat klopt. Waar komen ze vandaan? Als wij het geloof alleen zouden baseren op een goed of een slecht gevoel in dit leven, zouden de overtuigingen een andere inhoud hebben. Het grootste verlies is het verlies van dit leven. Kleine verliezen in het leven zouden overtuigingen en religies hebben gecreëerd die maar weinig van elkaar zouden verschillen.

Vraag: Als de mens zo bang is voor de dood, betekent dit dan dat hij bereid zou zijn om voor altijd te leven?

Antwoord: Als het mogelijk zou zijn om iemand voor altijd te laten leven en we hem zouden kunnen volgen, zouden we zien dat hij zich na een paar honderd jaar in een verschrikkelijke staat zou bevinden, erger dan de dood, elke dag zou hetzelfde zijn.

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/17/17

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed