Corrigeer jezelf!

laitman_207Vraag: Hoe moet ik de uitspraak opvatten dat “Er geen kwaad in de wereld is” als er alleen maar kwaad in de wereld bestaat? De wrede, barbaarse geschiedenis van de mensheid, oorlogen en bedrog zijn er het bewijs van.

Antwoord: Al het kwaad in de wereld is mijn eigen kwaad, iets wat ik niet in evenwicht kan brengen met behulp van het goede. Het kwade leeft in mij! Er staat geschreven: “Allen die veroordelen, doen dat vanuit hun eigen defect.” (Kiddushin 70b)

De conclusie is heel eenvoudig: Als ik een perfecte wereld wil zien, moet ik mijzelf corrigeren. Wij zullen gaan ontdekken dat het waar is, hoe onlogisch en onrealistisch dit ook moge lijken. Alles wat ik om mij heen zie, is een afspiegeling van mijzelf. Wat kunnen we dan doen als we het kwaad ontdekken? Dan moet ik mijzelf veranderen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 11/12/17

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed