Als Kabbalah een mens in zijn greep heeft

laitman_571.03Vraag: Als de methode van Kabbalah ons boven onze problemen uittilt, en een mens zich heeft bevrijd van de aarde en ergens op de wolken wegdrijft, houdt hij er dan mee op om zijn problemen op het aardse niveau op te lossen?

Antwoord: Nee, dat kan alleen in het begin gebeuren, als iemand deze methode pas ontdekt heeft.

Plotseling ontdekt hij deze wetenschap, mensen, boeken, en de lessen: het hele systeem dat uitlegt hoe alles is in elkaar zit in onze wereld. Sommige mensen voelen zich vooral hiertoe aangetrokken, anderen voelen zich aangetrokken tot de mogelijkheid om boven hun problemen uit te stijgen en komen in verschillende staten terecht, weer anderen willen begrijpen wat het leven en de dood inhouden, of men wil ontdekken wat er met de zielen en hun reïncarnaties gebeurt, etc.

Met andere woorden: gewone mensen hebben allerlei vragen die opgelost worden als zij Kabbalah ontdekken. Als een mens hierdoor geraakt wordt, kan hij zelfs zijn gezin, zijn werk, of wat dan ook, in de steek laten. Het is noodzakelijk om heel omzichtig te werk te gaan, want door de ontdekking van een dergelijk systeem staan mensen versteld.

Daarom wordt Kabbalah niet in elke generatie onthuld en niet zonder reden. In onze generatie kan Kabbalah echter onthuld worden omdat de mensheid door velerlei situaties is heen gegaan en de mensheid kan, praktisch gezien, nauwelijks meer ergens door verrast worden.

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/17/17

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed