De ware bronnen van Kabbalah

laitman_527.07Vraag: Wat is het verschil tussen de school van de Baal Shem Tov en die van de Vilna Gaon?

Antwoord: Er bestaat en heel complex systeem van twee stromingen in de Wijsheid van Kabbalah. In het algemeen gesproken kunnen we uitgaan van vier stromingen in de Wijsheid van Kabbalah:

1. De Oosterse Wijsheid van Kabbalah.

2. De Kabbalah van Baal HaSulam, dit is de voortzetting van de Wijsheid van Kabbalah van de Baal Shem Tov.

3. De Kabbalah van de Vilna Gaon, dit is een voortzetting van de Wijsheid van Kabbalah van Ramchal (Rabbi Moshe Chaim Luzzatto), en

4. De Wijsheid van Kabbalah van de Ramak (Rabbi Moshe Cordovero).

In onze tijd zijn er echter geen unieke stromingen meer. Ze worden allemaal met elkaar vermengd en op die manier bestudeerd, er worden verschillende Kabbalistische bronnen gebruikt. Je kunt tegenwoordig zelfs niet meer overzien wat waar is en wat niet.

Ik denk dat de ware bronnen bestaan uit: Het Boek De Zohar met het Sulam Commentaar, de geschriften van de Ari (Rabbi Yitzchak Luria) en van Rabash. Dit zijn de bronnen die wij bestuderen.

Er zijn richtingen die op basis van andere stromingen studeren, andere bronnen. Daarover kan ik niets zeggen en dat wil ik ook niet. Ieder mens kiest op basis van zijn belangstelling.

Het is onze belangrijkste taak om de Wijsheid van Kabbalah voor iedereen toegankelijk te maken, in iedere taal en op de meest eenvoudige manier, zodat ieder mens in de wereld deze Wijsheid kan toepassen en kan ontdekken hoe hij zichzelf kan corrigeren en het systeem van het Hoge Bestuur kan ontdekken.

From the Kabbalah Lesson in Russian 10/1/17

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: