Het gebed dat op de juiste wijze geadresseerd is

232.1Het gebed is mijn laatste handeling in relatie tot de Schepper. In antwoord op het gebed zal Hij een correctie aanbrengen. Daarom eindigt alles met een gebed. Van tevoren moeten wij ons voorbereiden om precies te weten waar we om vragen, op welke manier en voor wie.

Het gebed bevat alle verzoeken die het schepsel naar de Schepper brengt. Natuurlijk gebeurt dat niet ineens. Het gaat niet over woorden of zinnen, maar het is gebaseerd op verhelderingen – de een na de ander – en verzoeken om hulp, totdat wij tot het perfecte gebed komen.

De Schepper is de complete HaVaYaH die in de Wereld van Ein Sof (Oneindigheid) is en absoluut alles bevat. Dus als wij van daaruit iets willen ontvangen, moet ons verzoek precies zijn, net zoals met een computer alles heel moet precies zijn: het adres waar de boodschap naartoe moet, het wachtwoord, de opdracht die ik geef, etc.

Dan gaat dit verzoek door alle niveaus heen en komt het in Malchut van de wereld van Ein Sof, daar zijn er oneindig veel mogelijkheden. Alle Kelim en alle Lichten zijn daar vanaf het begin aanwezig, zoals er geschreven staat: “Het einde van de handeling is in de oorspronkelijke gedachte aanwezig.” Dit betekent dat de volkomen gecorrigeerde staat daar al in al zijn luister bestaat.

Als wij op de juiste manier te werk gaan, verbinden wij ons met dit systeem. Gebaseerd op ons verzoek vinden wij de juiste plek en onttrekken wij aan dit alomvattende “geheugen” waar wij behoefte aan hebben, daar zijn verlangens en Licht al in eenheid met elkaar verbonden. Dit heeft invloed op ons en helpt ons op weg naar de staat waar wij in ons gebed om vroegen.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 1/25/18Writings of Baal HaSulam, “Letter 56”

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed