Wat is Kabbalistische meditatie?

laitman_562.02Vraag: Wat is Kabbalistische meditatie?

Antwoord: Ik weet niet wat er in allerlei methoden, filosofieën, psychologieën en leringen met “meditatie” wordt bedoeld . Mogelijkerwijs is het een oefening waarbij een mens zijn gedachten op een specifieke taak of handeling richt,

In Kabbalah is meditatie gelijk aan intentie, als ik mij wil verbinden met het Hoge Licht met als doel dat het mij zal veranderen, iets met mij zal doen. Misschien kunnen wij het verlangen om dichtbij het Licht te komen, een specifieke innerlijke bewuste inspanning daarvoor, meditatie noemen.

Tegelijkertijd moet een mens zich op één enkele gedachte concentreren: “Er is geen ander dan Hij”, “Hij die goed is en goed doet.”

From the Kabbalah Lesson in Russian, 9/3/17

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: