Waardoor voelt een Kabbalist zich beledigd?

laitman_600.02Vraag: Kent een Kabbalist een gevoel van rancune? Waardoor voelt u zich beledigd?

Antwoord: Ik raak niet beledigd, maar eerder geïrriteerd. Er is maar één iets waardoor ik geïrriteerd raak: als er sprake is van de vrije wil in een mens en hij daar geen gebruik van maakt. Hij heeft de richting aangewezen gekregen en steun en hij spant zich niet in om dit te implementeren.

Als het om gewone mensen gaat, is er niets om je door beledigd te voelen. Want wie zijn ze eigenlijk? Schepselen die volledig aangestuurd worden. Neem dan de Schepper iets kwalijk.

Maar er valt de Schepper niets kwalijk te nemen. Hij is de Absolute voor jou. Als hij niets doet, betekent dat, dat jij niets implementeert.

Vraag: Als een mens nergens door beledigd raakt, betekent dat dan dat hij gelukkig is?

Antwoord: Ik ben gelukkig. Ik kan niet zeggen dat ik me nooit ergens door beledigd voel, want een Kabbalist is ook een mens. Plotseling valt hij en hij staat weer op, plotseling is hij het contact met de Schepper en met zijn spirituele staat kwijt en dan reageert hij enigszins anders op alles, en vervolgens keert hij weer terug naar de staat waarin hij zich eerder bevond.

Dergelijke metamorfosen worden aan ons gegeven. Ze zijn echter allemaal nodig om te benadrukken dat wij met de Absolute werken.

From the Kabbalah Lesson in Russian 8/13/17

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht: