Mijn gedachten op Twitter – 15-12-2017

twitter

Denken is de grootste kracht in de schepping. Wij zien echter niet hoe door onze gedachten alles wat er gebeurt bepaald wordt. Kabbalah studie laat ons het netwerk van de #krachten zien die de wereld doordringen en besturen. Wij ontdekken daardoor ook hoe wij met onze gedachten controle uitoefenen op de wereld, bewust of onbewust.

De gecorrigeerde mens is gelijkvormig aan de Schepper, jij bent namelijk tegengesteld aan de Schepper geschapen, Hij is de eigenschap van onvoorwaardelijke liefde en geven. Wij bestuderen onszelf om onszelf te corrigeren naar het tegendeel en gelijkvormig te worden aan de Schepper. Kabbalah is #spiritueel werk.

#Chanoeka is een stop onderweg, een stop van het ego (Malchut), op weg naar de eigenschap van geven (Bina) en nog verder op weg naar perfectie (Keter). Wij vieren Chanoeka als een complete scheiding van de voorgaande, egoïstische staat, en een stevig houvast voor de staat van volledige, spirituele correctie.

Hoe kunnen wij de #toekomst zien? Alle situaties bestaan al, we moeten alleen nog leren om ze te zien! De toekomst verandert, dit is afhankelijk van onze houding ten opzichte van de toekomst. Een Kabbalist weet dat de natuur, de wereld, niet veranderd kan worden, maar de mens kan, als hij daarom vraagt, wel veranderen. Hoe overleef je bepaalde situaties? Ga niet uit van overleven, maar wees vreugdevol!

Onenigheid is nodig om een beter evenwicht te ontwikkelen en tot #eenheid te komen. De regel om disharmonie te overwinnen is als volgt: niemand heeft gelijk, de juiste beslissing bevindt zich boven de onenigheid. Verantwoordelijkheid voor elkaar geeft ons de mogelijkheid om steeds weer boven de onthullingen van onenigheid uit te rijzen.

#Egoïsme verschilt van altruïsme door de intentie. Ik wil iets voor mezelf doen of voor jou. Ik kan je een hug geven en dat voor mezelf doen of je een klap geven voor jouw bestwil. Het gaat niet om wat ik doe, maar om de intentie waardoor de essentie van een handeling bepaald wordt.

Ons pad bestaat uit twee fasen: eigenbelang – Lo Lishma, voor jezelf – & het belang van anderen – Lishma, voor anderen. Op de laatste manier & alleen via anderen, vervul ik de opdracht van de Schepper, namelijk het voorschrift: “van de #liefde voor anderen naar de liefde voor de Schepper.” ”Hij verblijft te midden van Zijn volk”, op deze wijze wordt Hij onthuld.

Door naar het #spirituele niveau op te stijgen, verkrijgen wij het verlangen om te geven, dit wordt toegevoegd aan ons aanvankelijke verlangen om te ontvangen, daartussen kunnen wij balanceren. Door deze twee verlangens, ontvangen en geven, op de juiste wijze te combineren, creëren wij een derde component: de “mens” genaamd.

Een blije #Chanoeka, het feest van het Licht! Moge het ontspannen, aangenaam en warm zijn! Laten we onze harten openen voor elkaar en het Licht naderbij komen, de eigenschap van liefde en geven!

From Twitter, 12/15/17

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed