Leugen en waarheid, deel 4

laitman_283.01Vraag: Zijn liefde en waarheid altijd onlosmakelijk met elkaar verbonden?

Antwoord: Liefde is in het hart aanwezig, waarheid in het hoofd. Liefde moet uit het hart komen, dit betekent dat ik alle eigenschappen die daar aanwezig zijn en al mijn verlangens, moet veranderen, zodat ik ze kan richten op het welzijn van mijn geliefde. Dit wordt “een open hart” genoemd.

Ik meet de waarheid af aan het niveau van de ontwikkeling van een mens: in welke mate is het goed voor hem om dit te horen, hoeveel kan hij ervan voelen en begrijpen? Op deze manier ga ik met hem om. Misschien moet ik iets voor hem verbergen of zelfs niet de waarheid spreken, als ik vanuit mijn liefhebbende hart zie dat het zo beter voor hem is.

Een mens die op zoek is naar de waarheid, gaat voortdurend innerlijk na in welke leugen hij zich bevindt.

Vraag: Waarom voelt een mens zich tot de waarheid aangetrokken? Waarom wordt dit waardevol voor hem?

Antwoord: Er gaat zich een informatieve gen in hem ontvouwen, vanuit het hogere niveau. De Hoge Kracht wordt waarheid genoemd. Het woord “waarheid” bestaat uit de letters “Alef-Mem-Tav(emeth – אמת), dit woord beslaat het gehele alfabet van begin tot einde, het is de alomvattende naam van de Schepper die goed is en goed doet, Hij is absolute liefde en geven naar “buiten” toe. Wij moeten erover nadenken hoe wij aan Hem gelijkvormig kunnen worden, al is het maar een klein beetje. Dit wordt door de Wijsheid van Kabbalah onderwezen.

Er zijn mensen in wie zulke informatieve genen ontwaken. Vanuit hun basis stonden zij dichter bij de Schepper, daardoor is de daarmee corresponderende informatie in hen aanwezig gebleven. Nu beginnen deze genen zich in hen te manifesteren en worden zij erdoor aangespoord om de eigenschappen van de Schepper te onthullen.

Dit gen wordt het punt in het hart genoemd, een verlangen om de waarheid te onthullen. Wat er ook uit voortkomt, het gaat om de waarheid, dat is het belangrijkste. Zelfs als het me niet aanstaat, ik verlang er toch naar; zoals er geschreven staat: “Koop de waarheid, verkoop haar niet.”

Vraag: Ik ken veel mensen die absoluut niet in God geloven, toch voelen zij zich sterk tot de waarheid aangetrokken. Hoe komt dat?

Antwoord: Het verlangen naar de waarheid houdt geen enkel verband met geloof. Eenieder die op zoek is naar de waarheid, wordt uitgenodigd om haar te komen ontdekken. De Wijsheid van Kabbalah heeft niets te maken met religie, het streven naar de waarheid is echter een noodzakelijke voorwaarde.

From KabTV’s “A New Life” 11/16/17

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed