Je moet je naaste liefhebben

627.2Vraag: De Schepper is liefde. Toen u voor het eerst bij uw leraar Rabash kwam, legde u toen enig verband tussen Kabbalah en liefde?

Antwoord: Nee. Voordat ik bij Rabash kwam, en ook toen ik nog maar kort bij hem was, was Kabbalah voor mij verbonden met een heel droge, starre wetenschap die ik wilde doorgronden.

Vraag: Wat was uw reactie toen u voor het eerst hoorde dat je je naaste moet liefhebben?

Antwoord: Ik vatte het op als een soort toevoeging: “Zo uit het zich waarschijnlijk.” Ik besefte dat deze uitspraak heel aards was, heel beperkt, oppervlakkig en gebaseerd op niet-spirituele, materiële eigenschappen. Ik legde spirituele liefde voor mezelf uit als een streven naar iets verhevens, de mogelijkheid om deel te worden van dit ideaal.

Het principe “Heb je naaste lief als jezelf” moet in de ten gerealiseerd worden. Wij moeten het opvatten als iets levends en het met elkaar tot werkelijkheid maken. Dan wordt het ook mogelijk om zo ver te komen. Wij moeten proberen om dit zo snel mogelijk te bereiken, voordat de natuur ons ertoe zal dwingen door allerlei vormen van lijden, via een lang, pijnlijk pad.

From the Kabbalah Lesson in Russian 6/8/17

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed