Een wetenschap over gevoelens

laitman_219.03Vraag: Wat zijn gevoelens vanuit Kabbalistisch standpunt?

Antwoord: Een gevoel is een gewaarwording in het verlangen.

Verlangen is de bouwstof van de gehele schepping, de gewaarwording in het verlangen wordt een gevoel genoemd. Aangezien de gehele schepping één gedifferentieerd, integraal verlangen is, bestaat alles wat daarin aanwezig is uit gevoelens.

We hebben het niet alleen over ons universum, maar over alle werelden, over de gehele, uitgestrekte schepping. Daarin zijn er twee soorten gevoelens te vinden: haat en liefde, wij leven daar tussenin

Daarom moeten we onderzoeken hoe wij ze differentiëren, op basis waarvan wij een oordeel vellen over een gevoel dat ik ofwel met haat of met liefde benader: bestaat het gevoel zelf uit “haat” of “liefde”, of bepaal ik hoe ik mij wil opstellen ten opzichte van een bepaald gevoel? Met andere woorden, het gaat hier over een wetenschap over gevoelens.

From the Kabbalah Lesson in Russian 8/13/17

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: