Chanoeka is een stop midden op het pad

laitman_293.2Wij bevinden ons nu in de bijzondere periode van Chanoeka. Deze feestdagen gaan over een heel interessant gebeuren, wij verdiepen ons echter meer in de spirituele betekenis ervan. De mensheid is als één ziel geschapen, in een vorm die volkomen tegengesteld is aan de Schepper.

De eigenschappen van de Schepper zijn geven en liefde, de eigenschappen van het schepsel zijn ontvangen en haat. Het scheppingsplan heeft als doel om de mens vanuit deze tegenstelling naar gelijkvormigheid met de Hoge Kracht te leiden.

Dit plan wordt door het Corrigerende Licht gerealiseerd, het Licht wordt gewekt door middel van een speciale methode: door het groepswerk dat georganiseerd wordt volgens het voorbeeld dat Mozes heeft gegeven in de tijd dat het volk Israël zich vormde.

Als deze groepen zich tot een speciale vorm verenigen, trekken zij het Corrigerende Licht aan waardoor zij geleidelijk aan beïnvloed worden. Door dit Licht, Torah genaamd, ontvangen de schepselen correctie.

Deze correctie vindt in twee fasen plaats. Tijdens de eerste fase wordt het verlangen om op een egoïstisch manier te genieten gecorrigeerd, zodat de intentie verandert in geven en het egoïstische verlangen niet gebruikt wordt. Met andere woorden: het werk in de eerste fase bestaat eruit dat de verlangens om te ontvangen verminderen en de mens zich alleen nog concentreert op het verkrijgen van de intentie om te geven.

Als wij deze correctie hebben voltooid, ontdekken wij opnieuw verlangens om te genieten, wij  werken er actief mee, nu om te ontvangen met als doel om te willen geven.

De eerste fase, waarin wij de eigenschappen van geven ten behoeve van geven bereiken, het niveau van Bina, wordt de Oorlog van de Makkabeën genoemd, het punt van overgang tussen geven om te geven naar ontvangen om te geven, wordt de “stop” genoemd, ofwel: Chanoeka, namelijk “Hanu-Ko” – “stop hier”.

Tijdens Chanoeka vieren wij een heel belangrijk moment: de voltooiing van het verkrijgen van een altruïstische intentie, het niveau van Bina. Wij gebruiken ons verlangen naar genot niet. Wij reduceren het en vergroten de intentie om te geven. Op deze wijze komen wij tot dit moment van stoppen, tot Chanoeka, wij kunnen er dan alleen de Lichten van zien, maar ze nog niet gebruiken.

Wij kunnen ook de kelim (vaten) zien, hoewel wij ze nog niet kunnen gebruiken. Het is echter onmogelijk om Licht te zien zonder een Kli, maar alleen ten behoeve van geven, boven het verlangen. Na Chanoeka leren wij om zelfs de verlangens om te ontvangen te gebruiken, maar dan met de intentie om te geven, zodat “de duisternis zal schijnen als Licht.”

Daarom is Chanoeka de viering van het Licht, want wij gebruiken alleen de intentie om te geven, het Licht kan door ons nog niet gebruikt worden. Wij kunnen er alleen naar kijken. “Ernaar kijken” betekent dat wij het Licht gebruiken boven de kelim (vaten) van ontvangen uit, het gebruik van het Licht in de kelim van ontvangen is al voltooid en voorbij.

Zo is de plaats van deze speciale feestdagen bepaald, hierdoor wordt de speciale eerste fase van correctie voltooid, dat vieren wij gedurende deze dagen.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 12/12/17, Lesson on the Topic: “Hanukkah by the Wisdom of Kabbalah”

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed