Bestaan er toevallige gedachten?

Laitman_727Vraag: Liggen onze gevoelens en emoties vast of kunnen wij ze ontwikkelen? En zo ja, wie ontwikkelt ze, het individu of de omgeving?

Antwoord: In de loop van het leven maakt een mens geen enkele keuze, hij heeft geen vrije wil. Geleidelijk aan doet hij allerlei ervaringen op die hem worden gegeven, zodat hij tenslotte een zekere kwantiteit en kwaliteit aan ervaringen verzamelt en het hem lukt om ze op de juiste wijze te differentiëren en te realiseren..

Dit kan vele levens in beslag nemen, totdat hij de noodzakelijke hoeveelheid ervaringen heeft opgedaan. Dan komt hij naar Kabbalah.

De verzameling van alle gevoelens en alle reacties van een mens op verschillende gebeurtenissen, wordt van tevoren vastgesteld. Op geen enkel niveau van de natuur bestaat er toeval, dit geldt tot in het kleinste detail. Voor het individu is het echter verwarrend: het lijkt alsof hij iets doet, iets beïnvloedt en dat er dan plotseling bij toeval iets gebeurt. Er bestaan geen toevallige gebeurtenissen, alles is volledig van tevoren bepaald! 

Vraag: Dus een gedachte is het product van een innerlijk verlangen. Kan ik alleen maar denken aan wat ik wil?

Antwoord: Ja. Gedachten leiden je altijd naar een nieuwe vervulling. Je denkt aan iets wat je wilt.

Vraag: Soms komen er vreemde gedachten in me op waar ik geen over controle heb. Ik zit bijvoorbeeld in een les en plotseling herinner ik me hoe ik zes jaar geleden op een boot aan het zeilen was of met een auto ergens naartoe reed. Het is me niet duidelijk waar deze gedachten vandaan komen.

Antwoord: Er is een continue herschikking, classificatie, verbinding en ordening van de gedachten die in ons omgaan, in dit proces vindt er niets toevallig plaats. Het is mogelijk dat jij de indruk hebt dat het volkomen onbegrijpelijk of onnodig is, maar dat lijkt maar zo. In werkelijkheid gaat het niet over de “boot of “zes jaar geleden”, maar deze data zijn opgeslagen in specifieke vakjes van het gevoels- en het denkgeheugen om je uiteindelijk naar een spirituele gewaarwording te leiden.

Vraag: Hoe werk je hiermee?

Antwoord: Je werkt er niet mee. Je moet alleen doorgaan met wat je op een bepaald moment gegeven wordt. Het gaat niet om verstoringen, het is dat wat er op dit moment is. Besteed er geen aandacht aan en blijf je – met dit alles op de achtergrond – focussen op maar één ding: rangschik je gedachten en je gevoelens en richt ze op het doel van verbinding met anderen, zodat je op deze wijze de alomvattende Kracht van Eenheid, de Schepper genaamd, kunt gaan onthullen.

Dan ga je een niveau binnen waar alles zich voor je zal openen, dan zal je alle details begrijpen, alle verbindingen en alles wat bestaat.

From the Kabbalah Lesson in Russian 8/13/17

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed