Het advies van Kabbalisten opvolgen

Laitman_165Vraag: Wat betekent “principe” in spiritualiteit? Is dat een wet? En wat gebeurt er als je je niet houdt aan een bepaald principe?

Antwoord: Alle principes die we hebben en die voortkomen uit de verlangens en de adviezen van Kabbalisten, zijn uitsluitend bedoeld om ons te helpen om ons op de juiste manier te focussen op het voelen van de hoge wereld. Dus als wij hun adviezen opvolgen, gaan wij de hoge wereld waarnemen en bereiken, dit is het belangrijkste en de rest is aan jou.

Veel Kabbalah studenten zijn koppig, zij willen innerlijk niet veranderen. Zij willen hun paradigma met betrekking tot de waarneming van de wereld niet veranderen. Daardoor lopen ze tegen een muur aan als zij deze Wijsheid bestuderen en zij komen niet verder.

Vraag: Ik begrijp wat er gebeurt als ik geen rekening houd met de wet van de zwaartekracht, maar wat gebeurt er als ik me niet houd aan een wet of een principe uit Het Boek De Zohar?

Antwoord: Als je je niet houdt aan een wet van de hoge wereld, zal je die wereld ook niet voelen.

Vraag: Is dat het ergste wat er kan gebeuren?

Antwoord: Het kan nog veel erger, want heel onze ontwikkeling in deze wereld is er op gericht om ons aan te sporen tot verdere ontwikkeling om de hoge wereld te gaan waarnemen. Als wij dit niet doen, zullen wij ons door middel van uiterst pijnlijke moeilijkheden ontwikkelen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/12/17

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed