Congres: leiding en bereidheid tot verbinding

laitman_938_02Vraag: Hoe moeten we ons tijdens een congres gedragen om de tijd die we dan hebben maximaal te benutten?

Antwoord: Je moet jezelf gewoon vergeten en voortdurend een deeltje zijn van de alomvattende eenheid om zo de kern van de gemeenschappelijke verbinding te kunnen voelen, de gemeenschappelijke gedachte en het gemeenschappelijke verlangen.

Vraag: Tot wie richt u zich tijdens het congres, tot de nieuwkomers of de veteranen onder de studenten?

Antwoord: Tot geen van beiden. Ik word geleid door de verbinding tussen mensen.

Tijdens een congres moeten we geen moeilijke stof bestuderen. Een congres gaat niet over studie, maar over eenheid. Daarom moet het studiemateriaal voor iedereen volkomen toegankelijk zijn, evenals wat ik zeg en wat er gedaan moet worden. Eenieder ontvangt naar zijn niveau, naar de individuele spirituele staten waarin hij zich bevindt.

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/19/17

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed