De tien Sefirot – De grondslag van de Schepping

laitman_548_02-jpgBaal HaSulam, “Preface to The Book of Zohar,” 2): Allereerst moet u weten dat alles wat in Het Boek De Zohar beschreven wordt – zelfs de legenden die erin beschreven staan – aanduidingen zijn van de tien Sefirot en de permutaties daarvan, genaamd: KHB (Keter, Hochma, Bina), HGT (Hesed, Gevura, Tifferet), NHYM (Netzach, Hod, Yesod, Malchut). Evenals de tweeëntwintig letters van de gesproken taal, waarvan de permutaties voldoende zijn om elk voorwerp en elk concept te benoemen, zijn de concepten en de permutaties van de concepten in de tien Sefirot voldoende om alle wijsheid van het Boek uit de hemel te ontsluiten (…)

Vraag: Wat zijn de tien Sefirot?

Antwoord: De grondslag van het universum is Licht, niet het zichtbare licht, maar een speciale energie die zich verspreidt, uitstroomt, vervult en alles verandert. In de oorsprong fase wordt het Keter (kroon) genoemd.

Als het Licht van Boven neerdaalt, creëert het een punt, een verlangen dat onder de invloed daarvan begint te groeien.

Vanaf fase nul, waar het punt alleen een eigenschap van het Licht vertegenwoordigt, verandert dat punt naar de eerste staat en begint het te voelen wat het verlangt. De eerste expansie van het verlangen wordt Hochma genoemd.

In de tweede fase verandert het verlangen onder de invloed van het Licht in een tegengestelde eigenschap: de eigenschap Bina. Ook hier is er verlangen, maar alleen om te geven.

Het verlangen begint de eigenschappen van het Licht – geven – waar te nemen en wordt eraan gelijkvormig, zoals een kind ten opzichte van een volwassene als het de eigenschappen, gewoonten en opvattingen van de volwassene ontdekt.

De derde fase is het verlangen van Bina om gelijkvormig te zijn aan Keter. Omdat Keter de eigenschap van Hochma heeft gecreëerd, brengt Bina de volgende eigenschap voort, namelijk Zeir Anpin (ZA), in het Aramees betekent dit Klein Gelaat. Klein omdat het niet van Keter afkomstig is maar van de gelijkvormigheid met Keter.

Dan verkrijgt het verlangen de aspiratie om meer te ontvangen: het totale, enorm grote Licht dat van fase nul afkomstig is. Dit is de vierde fase, Malchut, afkomstig van het woord “koninkrijk” – het koninkrijk van het verlangen.

Aan deze vier delen die in de natuur bestaan is niets meer toegevoegd. Het hele universum, de planeten, de innerlijke delen van de mens, onze psychologie, het denken, elk systeem, wat wij ook maar benoemen, alles bestaat uit deze delen en hun hiërarchie.

Daarbij bestaat Zeir Anpin uit zes delen. De gehele schepping vertegenwoordigt dus tien delen, ofwel tien Sefirot. Sefira, van het woord “lichtend”, is het schijnsel van een bepaalde eigenschap. Elke Sefira is een compleet systeem van op elkaar inwerkende krachten.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/5/17

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht: