De Wijsheid Van Kabbalah Staat Open Voor Iedereen

Dr. Michael LaitmanVraag: Kenden de priesters in het oude Egypte de Wijsheid van Kabbalah? Er wordt beweerd dat Pythagoras van hen leerde.

Antwoord: Volgens Kabbalistische bronnen kwamen er mensen vanuit het oude Griekenland naar Judea om al in die tijd bij de profeten te studeren, zij schreven daarover.

De Duitse filosoof Johannes Reuchlin bijvoorbeeld, hij leefde in de Middeleeuwen, zegt het volgende: “Mijn leraar Pythagoras, de vader der filosofie, leerde niet van de Grieken, maar van de Joden.”

De Joden hebben hun kennis voor niemand verborgen gehouden, aanvankelijk wilde Abraham erover vertellen en deze kennis in heel Babylonië verspreiden, maar de Babyloniërs verzetten zich tegen hem, Alles is afhankelijk van de verlangens van mensen. Zelfs in onze tijd zien we dat mensen er momenteel niets van willen weten.

De Wijsheid van Kabbalah moest 1500 jaar lang verborgen blijven, vanaf de eerste eeuw van onze jaartelling tot de tijd van de ARI (Isaac Luria), omdat de mensheid zich in die periode innerlijk moest ontwikkelen en tot rijpheid komen. Daarna, vanaf de ARI, was het mogelijk om de Wijsheid van Kabbalah aan iedereen bekend te maken. De Baal Shem Tov begon daarmee en in onze tijd staat deze Wijsheid open voor iedereen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/22/17

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed