Waar Is Mijn Vrije Wil?

laitman_934Baal HaSulam in “De Vrijheid”: Vertel mij dan, waarin heb ik een vrije wil?

Anderzijds, als wij ervan uitgaan dat de wil geen vrijheid heeft, zijn we allemaal te vergelijken met machines die werken en creëren door middel van externe krachten, die ons ertoe dwingen om op een bepaalde manier te handelen.

Dit betekent dat wij allemaal in de gevangenis van de Voorzienigheid opgesloten zitten die, door gebruik te maken van deze twee ketenen, genot en pijn, aan ons duwt en trekt zoals Hij het wil, en ons naar een plek brengt die Hij nodig acht. Hieruit blijkt dat zoiets als zelfzuchtigheid in deze wereld niet bestaat.

In onze wereld heeft een mens totaal geen vrije wil, hij staat volkomen onder de controle van de Natuur. Hij belichaamt een bepaalde hoeveelheid verlangens en daardoor veroorzaakt hij meer of minder positieve of negatieve invloeden.

De vrijheid van wil gaat alleen in een mens functioneren als hij een restrictie (Tzimtzum) kan aanbrengen over zijn verlangens.

Dan gaat het Hoge Licht hem beïnvloeden, een mens wordt daardoor boven zijn natuur uitgetild, en dan kan hij al werken met de eigenschap van geven, met andere woorden: volkomen belangeloos, zonder dat hij persoonlijke doelen en gewin hoeft na te jagen.

Dit is al een spirituele eigenschap die alleen dankzij de invloed van het Hoge Licht in ons verschijnt en alleen als wij dat Licht op de juiste wijze aantrekken, komt Het en wordt deze mogelijkheid in ons aangewakkerd. Dit betekent dat wij in een cirkel met vrienden zijn, dat we Kabbalistische teksten bestuderen en voortdurend aan onze onderlinge verbinding werken.

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/18/16

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed