Mannen En Vrouwen: Je Kunt De Verschillen Niet Uitwissen

Laitman_725.jpgVraag: Waar worden de regels genoemd waarin staat dat een vrouw achter haar man moet staan? In onze tijd heeft een vrouw een baan en verdient ze geld, net zoals een man, en ze zorgt voor haar kinderen en het huis. Moet ze dan toch nog haar man met “gebogen hoofd” volgen?

Antwoord: Ik begrijp hoe het geschetste beeld lijkt te zijn voor je, maar het is totaal anders dan je denkt. Als we onze huidige situatie bekijken, kan een vrouw hetzelfde werk doen als een man, alleen is aan haar een bijzonder recht gegeven: om voor de continuïteit van het nageslacht te zorgen. Ook de zorg voor het huis, wat voor opvattingen men er ook over heeft, rust op haar schouders. Er bestaat nog steeds verschil en het heeft geen zin om dat uit te wissen.

We gaan door een ontwikkelingsperiode van de mensheid heen, waarin we revolutionair willen zijn, we willen de wereld naar onze hand zetten, volgens onze eigen inzichten en verlangens. Maar we zullen uiteindelijk inzien dat het resultaat veel slechter zal zijn dan we nu denken en dat het beter is om naar de bronnen terug te keren en te handelen volgens de natuur van de wereld en onze eigen natuur, en niet zelf iets anders te bedenken.

Waarom zou een vrouw net zo werken als een man en alles hetzelfde doen? Het werkloosheidspercentage bedraagt nu 30 à 40 %. Zou het niet beter zijn als alleen mannen een baan hadden in deze wereld? Vrouwen zouden zich dan bezig kunnen houden met de educatie van kinderen, met zelfstudie, en voor een vruchtbare bodem voor de mannen kunnen zorgen. Dan zou het gezin veel sterker worden en de wereld zou veel warmer en beter zijn, zonder oorlogen en verdere problemen.

Laat eenieder zich met zijn eigen taken bezighouden! Ik zie de opvoeding van kinderen en de zorg voor het huis allerminst als iets dat minder is dan het werk van een man die bijvoorbeeld achter zijn computer zit.

Kinderen ter wereld brengen, de mensheid van generatie op generatie vooruit helpen is het werk van de vrouw! Wat kan er essentiëler en noodzakelijker zijn?

Vraag: Betekent dit dat 80% van het werk dat nu gedaan wordt geen nut heeft?

Antwoord: Natuurlijk heeft het geen nut! Wat levert het tenslotte op? De kinderen lopen ergens rond, maar we hebben geen idee waar en hoe. En wat er van hen terecht zal komen is onduidelijk. Een vrouw moet psychologisch en pedagogisch geschoold worden om kinderen op te voeden, om op de juiste manier voor hen te kunnen zorgen en op de juiste wijze een gezin op te bouwen.

Een vrouw personifieert “thuis”. In het Hebreeuws is “thuis” de vrouw, de moeder, de echtgenoot, de vrouw des huizes. De man is iemand die haar aanvult, hij brengt zijn salaris naar huis en hij zorgt voor fysiek en spiritueel voedsel. De vrouw doet haar spirituele werk door middel van “thuis”. Deze verdeling is heel belangrijk.

Maar we bevinden ons nu in een situatie, in een incarnatie, waarin alles omgekeerd is. We zullen echter moeten terugkeren naar het vervullen van onze ware taken, want in de huidige situatie kunnen we de correctie van de wereld niet volbrengen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/4/16

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht: