De Vrienden Van Een Kabbalist

laitman_565_01Vraag: Wie wordt er door een Kabbalist als een vriend beschouwd, en heeft hij veel vrienden?

Antwoord: Een Kabbalist heeft geen vrienden. Voor hem is iedereen die, samen met de hele groep, op zoek is naar de eigenschap van liefde en geven en zich daarmee bezighoudt, een vriend.

De oorsprong van het woord “vriend” – in het Hebreeuws “Chaver” – is “Chibur”: verbinding, eenheid. Mensen met wie ik mij in eenheid kan verbinden om de zin van mijn leven te ontdekken, noemen we “mijn vrienden”.

Vraag: Betekent dit dat een Kabbalist geen vrienden heeft met wie hij bijvoorbeeld één keer per week naar een voetbalwedstrijd kan gaan?

Antwoord: Nee, toen ik jong was, had ik veel goede vrienden, tot een jaar of 20 – 22. Toen gingen we uit elkaar en iedereen ging zijns weegs. Sommigen kozen voor het leger, anderen gingen naar de universiteit.

Ze nodigen me nu wel eens uit om bij elkaar te komen, maar ik heb er geen tijd en geen energie voor, ik heb geen verlangen om met hen samen te zijn, want we zijn zo verschillend, we hebben geen gezamenlijke doelen of verlangens. We hebben niets om over te praten, behalve dat we ons misschien nog wat kunnen herinneren van 50 jaar geleden, hoe de dingen toen waren en hoe het leven verder gelopen is, maar we hebben geen gezamenlijk heden en geen gezamenlijke toekomst.

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/11/16

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed