Over Het Belangrijkste Verlangen Van De Vrouw

laitman_286De Natuur heeft ons mannen en vrouwen gegeven, onze verschillen zijn werkelijk een geschenk van Boven. Dankzij deze verschillen kunnen wij – als we ons op de juiste manier met elkaar verbinden – niet alleen gelukkig leven, maar ook het “belangrijkste raadsel” oplossen waarvoor deze wereld is geschapen …

Het is heel symbolisch dat wij twee feestdagen gelijktijdig vieren: Poerim en de achtste maart, de Internationale Vrouwendag, want beide dagen staat de vrouw centraal. Esther is een prachtig beeld van een vrouw die diep in zichzelf haar natuur ontdekt.

Bescheiden, zonder de aandacht op zichzelf te vestigen, verbergt zij haar verlangens, ze is niet alleen zorgzaam voor haar man, haar kinderen en haar huis, maar voor de hele wereld. Zij is de oorzaak, de centrale spil die door haar verlangens het gehele mechanisme van de schepping aandrijft, zij verlangt de perfectie ervan en zij komt zelf tot perfectie.

De Natuur heeft de vrouw de belangrijkste eigenschap meegegeven: het immens grote verlangen van de gehele schepping. Maar om haar verlangen te vervullen, heeft zij een man nodig. Een waarachtige man die als vertegenwoordiger van de Schepper klaar staat om het grenzeloze verlangen van de vrouw te vervullen.

De vrouw wil dat haar man wordt zoals de Schepper, opstijgt naar Zijn niveau, dat hij gevend wordt, liefhebbend, en maar één intentie heeft: dat hij niet aan zichzelf denkt maar haar verlangen wil vervullen, dus in feite het verlangen van de Schepper. De vrouw ondersteunt een man in zijn ware mannelijke werk, namelijk zijn egoïstische aard overwinnen. De vrouw ondersteunt een man op een fijnzinnige en tevens volhardende manier, zij pusht hem naar groei en ontwikkeling, om haar eigen verlangens en de verlangens van de man mogelijk te maken, om deze verlangens te kunnen transformeren en ze harmonieus te maken, zodat ze elkaar complementeren.

In deze tijd kan niet iedereen er altijd in slagen om te leven naar onze intrinsieke, natuurlijke karakteristieken. Een vrouw leidt een gemeenschap, op alle gebieden van het menselijk handelen richt zij haar verlangens op compensatie voor de onvolkomenheden van mannen. Een vrouw kan een man altijd nuttig advies geven omdat zij een veel betere intuïtie heeft dan hij.

Maar afgezien van uiterlijk succes of falen, voelt een vrouw diep de behoefte aan ware vervulling. Haar oncontroleerbare verlangen wordt noodzakelijkerwijs gericht op de bron van deze vervulling en op de Wijsheid van Kabbalah, de methode die aangeeft hoe zij werkelijk gelukkig kan worden, waardoor zij geluk kan brengen naar haar man, haar kinderen, haar familie en de hele wereld.

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht:

Volgend bericht: