Een Gebed Tot Mezelf

laitman_534Vraag: In de Wijsheid van Kabbalah bestaat het concept “gebed”, evenals in andere religies. Wat is een gebed volgens Kabbalah?

Antwoord: In Kabbalah komt in een gebed een nauwkeurig onderzoek naar de handelingen, de gedachten, het gedrag en de correctie daarvan tot uitdrukking.

Vraag: Wat betekent “iets aan de Schepper vragen”?

Antwoord: Een mens wendt zich niet tot de Schepper, hij wendt zich tot zichzelf, tot de kracht die altijd in hem aanwezig is en waarmee een mens in contact wil zijn. Dit wordt een beroep op de Schepper genoemd.

Vraag: Wat betekent: “Er is geen ander dan Hij”? Is er niets anders behalve ik of behalve mijn eigen kracht?

Antwoord: Dit betekent dat er niets anders is dan de Kracht die de gehele schepping vult, inclusief mijzelf. Ik ben immers een geschapen wezen. Buiten mij bestaat er niets. Zelfs de kosmos is in mij aanwezig. Ik ben de gehele mensheid, want alles bevindt zich in mij. Dit leren we van de perceptie van de werkelijkheid volgens de Wijsheid van Kabbalah.

Een mens wendt zich altijd tot de Kracht die hem innerlijk in stand houdt en de hele schepping vult. Geleidelijk begint een mens te begrijpen dat er een systeem bestaat. Tegelijkertijd moet een mens niet denken dat hij zich tot zijn eigen egoïsme wendt, dat is namelijk zinloos, want de wereld wordt niet door egoïsme bestuurd.

De uitdrukking “het geloof in de Wijzen” bestaat om de mens te helpen bij zijn ontwikkeling. Eerst moet hij instinctmatig geloven in zijn vader en moeder die hem altijd helpen en hem nooit bedriegen, als zijn jeugd voorbij is en zijn vader en moeder niet meer voldoende voor hem zijn, moet hij geloven wat de Wijzen hem zeggen: niet de religieuzen, maar de Wijzen die al spiritualiteit bereikt hebben. Een mens neemt hun raad als aannames aan, als een eerste voorwaarde, later zal hij deze aannames niet meer nodig hebben omdat hij ze zelf innerlijk bereikt.

Baal HaSulam schrijft in The Introduction to The Study of the Ten Sefirot dat er een Omringend Licht is als een mens het door zijn verlangen oproept en er dringend om vraagt, als hij teksten leest, het is een Licht waardoor hij verandert. Dan bereikt een mens het en gaat hij zien dat het geen Omringend Licht is, maar zijn Innerlijke Licht.

From the Kabbalah Lesson in Russian 9/25/16

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed