Wat Is Het Verschil Tussen De Bijbel En De Torah?

laitman_032_06

* Vanaf woensdag 1 maart zullen de blogs weer dagelijks verschijnen.

Vraag: Wat is het verschil tussen de Bijbel, de Torah en de Pentateuch?

Antwoord: De Torah werd 3100 jaar geleden geschreven tijdens de reis van de kinderen Israëls door de woestijn, van Egypte naar het land Israël. De reis van de Joden door de woestijn duurde veertig jaar. De heilige Torah is een uniek geschrift dat niet veranderd kan worden, het is het belangrijkste boek van de Wijsheid van Kabbalah.

De Bijbel (van het Griekse woord ‘Biblia’ dat boek, boekrol, papier betekent) en andere boeken met verschillende titels die in dezelfde geest geschreven zijn, zijn op basis van de Torah geschreven en gingen door een correctiesysteem heen dat alleen voor bepaalde mensen geschikt is.

Dit gebeurde ook onder de Joden in het oude land Israël, 2500 jaar geleden, en na de vernietiging van Israël, 2000 jaar geleden.

Het resultaat hiervan is dat bepaalde passages vrij vertaald zijn, er werden personen toegevoegd aan een deel van de Torah, ook werden er namen veranderd en eruit verwijderd en er werden wetten en voorschriften gewijzigd. In grote lijnen werd dit de Bijbel en van daaruit ontstond een vrije manier van opvatten.

Tot de dag van vandaag bevestigen alle historische en archeologische onderzoeken – zoals de ontdekkingen die in de grotten van Qumran zijn gedaan – de ware en originele tekst van de Bijbel.

Het is heel belangrijk om de authenticiteit van het ware boek in stand te houden, het is het fundamentele boek voor de mensheid geworden, er staan sociale wetten in, wetten betreffende het familierecht en aanwijzingen voor regelgeving en educatie.

Als Kabbalisten de Torah lezen, begrijpen zij waarom elk symbool, elke letter en elk woord is geschreven, waarom men zich op deze manier heeft uitgedrukt en waarom juist deze volgorde in deze specifieke vorm is aangehouden, want de Torah is een code en niet zomaar een volgorde van letters.

Net zoals programmeertaal bepaalde symbolen gebruikt, is de Torah ook geschreven met behulp van symbolen. Het is verboden om er ook maar iets in te veranderen, want dan zou alles verloren gaan; het hele proces zou op een andere manier geleid worden.

Op heldere, nauwkeurige wijze geeft de Torah tekst de neerdaling van het Hoge Licht weer, dat aan het verlangen – dat door het Licht is geschapen – wordt gegeven en wordt de aaneenschakeling beschreven waardoor het Licht het verlangen zo ver brengt dat het gaat lijken op het Licht en er gelijkvormig aan wordt. Alleen hierover spreekt dit Boek.

From the Kabbalah Lesson in Russian 9/4/16

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed