Waarom Hebben Kabbalisten Hun Boeken verborgen gehouden?

laitman_527_07Vraag: Waarom was het nodig om de Wijsheid van Kabbalah te verbergen?

Antwoord: Alleen om de mensheid niet in verwarring te brengen. Als mensen in onze tijd een Kabbalistisch boek lezen, begrijpen ze er ook niets van, want een mens moet daarvoor naar een hoger niveau opstijgen en de Krachten gaan gebruiken die daar werkzaam zijn. Daarom hebben Kabbalisten hun boeken verborgen gehouden.

Het is niet zinvol om te onthullen wat door de Natuur zelf verborgen wordt gehouden. De aarde heeft bijvoorbeeld haar kernenergie 2.000 jaar geleden onthuld, maar pas in de vorige eeuw ging de mensheid deze energie gebruiken. Stel je eens voor wat er gebeurd zou zijn als dat eerder had plaatsgevonden!

Vraag: Om het egoïsme in evenwicht te brengen, moet men de positieve Kracht in de Natuur bereiken. Hoe kan men die Kracht ontdekken?

Antwoord: Alleen als een mens volgens het integrale systeem handelt: door te werken in een groep, zich op de juiste wijze te annuleren naar de vrienden en door samen met hen de Wijsheid van Kabbalah te bestuderen. Op deze manier ontwaakt hij en nodigt hij de invloed van die positieve Kracht, die in de Natuur verborgen is, over zichzelf uit.

In onze wereld is alles gebaseerd op wederzijdse samenwerking tussen plus (de positieve kracht) en min (de negatieve kracht), maar het plus niveau van de menselijke natuur is verborgen. De Natuur moet het aan ons geven. Om dit te bereiken, moet een mens het verlangen hebben om de positieve Kracht te bereiken.

Dit is alleen mogelijk als een mens zich aan alle voorwaarden houdt die ik eerder heb aangegeven. Dan wekt hij de onthulling van de positieve Kracht over zichzelf op. Door deze Kracht in evenwicht te brengen met de negatieve kracht, bouwt hij zichzelf.

From the Kabbalah Lesson in Russian 7/3/16

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: