Voeg Er Niets Bij En Neem Er Niets Af

laitman_032_06Torah, Dewariem 13:1 (Deuteronomium): Alles wat ik jullie voorschrijf, moet je nauwgezet in praktijk brengen, voeg er niets bij, en neem er niets af. (Vertaling: Jitschak Dasberg)

Elke maat van spirituele handelingen moet uiterst nauwkeurig zijn. Een mens kan niet minder doen en ook niet meer. Als hij minder doet dan hij kan verrichten om te geven, betekent dit dat hij hebzuchtig is en niet genoeg van zichzelf geeft. Als hij meer doet, wil dit zeggen dat hij er zich onnadenkend toe aangetrokken voelt vanuit zijn ongecorrigeerde egoïsme.

Er moet een nauwkeurige snijlijn gemaakt worden langs de rand van het gebied waarin wij tot op zekere hoogte in staat zijn om te werken ten behoeve van geven, verder moeten wij niet gaan. Dan komt er een duidelijk onderscheid: niet meer en niet minder.

Dit alles wordt besloten in het hoofd van de spirituele Partzuf. De ziel heeft een gedeelte dat hoofd wordt genoemd en een gedeelte dat lichaam wordt genoemd. Het hoofd vindt oplossingen voor allerlei problemen, het lichaam implementeert ze.

Vraag: Kan het lichaam gedeelte het oneens zijn met het hoofd gedeelte?

Antwoord: Nee, dat kan niet. Maar de bekrachtiging van wat je realiseert, moet duidelijk in het lichaam gedeelte aanwezig zijn. Anders gezegd: het hoofd moet heel goed weten wat voor jou mogelijk is in het lichaam. Dat komt in de fysieke wereld niet vaak voor, het spirituele pad is hier echter geheel op gebouwd.

Voeg er niets bij, en neem er niets af” is een zeer duidelijke handeling die van tevoren gemeten wordt.

Als je de afweging “niet meer en niet minder” in je hoofd maakt, betekent dit dat er niets met je zal gebeuren in je lichaam.

Dan kom je noch in de Klipa (onzuivere eigenschappen) van de rechterlijn, noch in de Klipa van de linkerlijn terecht.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 7/13/16

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed