Misleidt De Schepper Ons?

laitman_608_02Vraag: Wat bereikt de Schepper doordat Hij ons misleidt door middel van onze egoïstische gevoelens in een denkbeeldige werkelijkheid die Hij ons laat zien?

Antwoord: De Schepper misleidt ons niet. Hij heeft ons in een bijzondere waarneming geplaatst waarin wij heel beperkt zijn en alles in ons zodanig voelen, dat wij naar een andere waarneming zullen opstijgen en gaan ontdekken wat er buiten onze zintuigen bestaat.

Wij moeten van richting veranderen en uit onszelf gaan, gelijk worden aan dat wat zich buiten ons bevindt, onafhankelijk worden en deze zintuigen in ons onafhankelijk gaan ontwikkelen, al naargelang het niveau van onze inspanningen.

Zo gaan wij op de juiste wijze de wereld buiten ons waarnemen, niet gehinderd door onze egoïstische gevoelens. Dit is een totaal andere waarneming door de eigenschap van geven.

Dit is een waarneming van wat zich buiten ons bevindt zonder dat wij ermee in contact komen, zonder het te willen “verslinden”. Door het te voelen en niet naar ons toe te trekken – door de mate van onze overeenstemming met de eigenschappen die zich buiten ons bevinden – gaan wij voelen wat zich werkelijk buiten ons bevindt.

Op deze manier brengen wij de eigenschap van geven naar buiten, die “intentie” genoemd wordt. We gaan de ware omgeving waarnemen. De huidige omgeving bestaat in feite niet. Wij nemen die omgeving waar in de mate waarin wij de eigenschap van geven waarnemen. Dan komen we tot het besef dat dit de Schepper is.

From the Kabbalah Lesson in Russian 9/18/16

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: