Fantasie En Werkelijkheid, Deel 3

Dr. Michael LaitmanVraag: Als onze hele wereld een illusie is, wat is dan de werkelijkheid?

Antwoord: De werkelijkheid is dat wat buiten een mens bestaat, onafhankelijk van hemzelf. Of de mensheid nu wel of niet bestaat, of de wereld nu wel of niet bestaat, deze werkelijkheid is eeuwig, boven tijd, ruimte en beweging. Deze werkelijkheid is van geen enkele driedimensionale beperking en tijd afhankelijk.

Wij leven in een denkbeeldige werkelijkheid, waarin boven en beneden bestaat, rechts en links, voorwaarts en achterwaarts en er een tijdsverloop is waarin er van alles verandert. De ware werkelijkheid bestaat echter voorbij de tijd, namelijk voorbij de lichtsnelheid. Zij is niet afhankelijkheid van de tijd en verandert niet.

Wij kunnen de ware werkelijkheid onthullen en dan zullen we ontdekken dat er slechts één Kracht bestaat, de Gevende Kracht. Deze Kracht wordt ‘hoog’ genoemd omdat zij onze gehele werkelijkheid geschapen heeft en in stand houdt, deze werkelijkheid leidt naar het bereiken van de Kracht van de Schepper, de Kracht van Geven en Liefde. Op deze manier ontdekken we Zijn Aanwezigheid. Wij weten niet wat Hij is, wij kunnen Hem alleen waarnemen in de mate waarin Hij zich in onze eigenschappen manifesteert, in onze waarneming, in relatie tot ons.

De houding van de Schepper naar ons, de wijze waarop wij Hem waarnemen, noemen wij de Schepper, “Boreh” van de woorden “kom” (Bo) en “zie” (Reh), zo ontdekken wij Hem.

Vraag: Zal ieder mens de Schepper op zijn of haar eigen manier ontdekken?

Antwoord: Jazeker. Zelfs één mens ontdekt de Schepper steeds in een nieuwe vorm.

Vraag: Is er nu maar één werkelijkheid of zijn er vele?

Antwoord: De Hoge Kracht is Eén, maar door onze innerlijke veranderingen nemen wij Hem iedere keer anders waar.

Kabbalah wordt een verborgen Wijsheid genoemd, omdat zij dat wat voor ons verborgen is, bestudeert en ons helpt om het verborgene te onthullen. Kabbalah leert een mens hoe hij boven zijn egoïstische manier van kijken uit kan stijgen, zich uit zijn begrenzingen kan bevrijden en de ware werkelijkheid kan ontdekken.

Vraag: En wat is het einddoel?

Antwoord: Het doel is de Hoge Kracht te onthullen. In de mate waarin wij Hem onthullen, stijgen wij naar Zijn niveau en worden wij net zo eeuwig en volmaakt als deze Kracht. Wij komen uit een illusie, een teleurstelling, en keren naar de waarheid terug, naar de ware wereld, daarom wordt Kabbalah de ware Wijsheid genoemd.

From a TV Program “A New Life,” No. 787, 11/01/2016

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: