Fantasie En Werkelijkheid, Deel 2

laitman_219_04De wereld die we voor ons zien, is niet de werkelijkheid die zich buiten ons bevindt, het is een soort 3D film. Wij denken dat we mensen zien, wij zien echter onze eigenschappen die buiten ons lijken te bestaan.

Vraag: Hoe kunnen twee verschillende mensen naar een derde persoon kijken en hetzelfde zien?

Antwoord: We zien absoluut niet hetzelfde. Wij kunnen niet eens met elkaar vergelijken wat we zien en ook niet weten wat een ander mens voelt. Maar we zijn het er in ieder geval over eens dat we deze verbeelding ‘onze wereld’ noemen. Wij kunnen niet praten over iemands eigenschappen, want onze wijze van waarnemen is verschillend.

We zien allemaal dezelfde illusoire werkelijkheid, waarbij het lijkt alsof iedereen door een 3D bril kijkt

Vraag: Hoe komt het dat we dezelfde werkelijkheid zien?

Antwoord: Omdat de werkelijkheid die wij waarnemen in onze vijf zintuigen geprent wordt: horen, zien, ruiken, proeven en aanraken. Er is een matrix waardoor iedereen deze wereld kan waarnemen, maar daardoor nemen we alleen maar een beperkt aantal eigenschappen waar. Een ieder neemt ze al naargelang zijn karakter waar en geeft er zijn eigen uitleg aan.

Er kan maar één realiteit zijn: de Hoge Kracht, de Schepper genaamd, deze Kracht moeten we onthullen. Hij is de ware en enig bestaande realiteit. Al het andere is illusie, wijzelf en deze hele wereld die we in Kabbalah een denkbeeldige wereld noemen.

Ik denk alleen maar dat ik hier ben, samen met alles wat aan mij verschijnt: alle vormen die bestaan, de miljarden mensen, ons melkwegstelsel en het heelal. Dit alles bestaat alleen in mijn verbeelding.

De moderne techniek maakt het mogelijk om brillen te maken die een holografisch beeld oproepen. Je kunt dan denken dat er een kop koffie voor je staat, terwijl die kop niet eens bestaat.

Maar al dragen we niet zo’n bril, wij zijn geboren met een andere bril. Deze bevindt zich in ons hoofd, daardoor nemen we altijd een denkbeeldige werkelijkheid waar. Wij kunnen deze werkelijkheid niet wissen, want we zien dit alles al vanaf onze geboorte.

Dit betekent dat we – zonder de 3D bril op te zetten – toch in een 3D illusie leven. De hele wereld is een illusie die we vanaf het moment dat we geboren zijn waarnemen.

From a TV Program “A New Life,” No. 787, 11/01/2016

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: