Fantasie En Werkelijkheid, Deel 1

laitman_752_1Vraag: Soms denkt een mens dat er werkelijk van alles met hem gebeurt, maar als hij wakker wordt, begrijpt hij dat het alleen maar een droom was. Wat is werkelijkheid en wat is illusie?

Antwoord: Er bestaat maar één werkelijkheid: de Hoge Kracht. In de mate waarin wij die Kracht onthullen, leven wij in de werkelijkheid. Als wij de Hoge Kracht niet onthullen, betekent dit dat wij in een illusie blijven leven.

Hieruit volgt dat de huidige staat waarin de Hoge Kracht voor ons verborgen is, een illusie is. In de “Preface to the Zohar” (Het Voorwoord tot de Zohar) staat geschreven dat de hele wereld die we voor ons zien alleen maar onze fantasie is, maar wel een gecompliceerde fantasie, we kunnen wel zeggen: heel bedrieglijk.

Nu legt de Wijsheid van Kabbalah uit dat het niet de werkelijkheid is die wij voor ons zien, maar een beeld van wat in ons leeft. Wij denken dat deze innerlijke fantasie werkelijk bestaat en zich buiten ons bevindt.

Stel je eens voor dat alles wat we om ons heen zien, alles wat we voelen, horen, inademen, alle indrukken die we via onze vijf zintuigen opdoen, in ons bestaan. Niet in ons lichaam, want dat is ook een illusie, maar in het waarnemingsorgaan dat genoemd wordt: de wil om genot te ontvangen. Dit verlangen bevat: horen, zien, proeven, ruiken en aanraken.

In feite ervaren we niet wat buiten ons gebeurt, maar wat er in deze zintuigen plaatsvindt. Zien, ruiken, proeven, horen en aanraken, zijn vijf niveaus van de innerlijke indrukken die wij opdoen, namelijk de wil om genot te ontvangen. Door op golven en stralingen te reageren die door deze zintuigen ervaren worden, verbeeldt de wil om te ontvangen deze realiteit waarin wij denken te bestaan.

Het is te vergelijken met het opzetten van een 3D bril en dan denken dat je in een bos loopt of in het luchtruim bent. Alleen deze bril is permanent, in ons geplant. Door deze bril ontdekken wij onze denkbeeldige werkelijkheid. Het is inderdaad die van “ons”, want wij zijn er zo aan gewend en voelen ons er zo één mee, dat wij ons er niet van kunnen losmaken.

Kabbalisten ontdekken de ware werkelijkheid die zich niet in ons bevindt, zoals de denkbeeldige werkelijkheid, maar buiten ons. Deze hoge werkelijkheid, de Hoge Kracht, wordt Boreh (de Schepper) genoemd, deze naam bevat namelijk twee handelingen: Bo (kom) en Reh (zie) Hem. Dan zien wij dat de Hoge Kracht de gehele werkelijkheid bestuurt en dat die werkelijkheid in feite de wil is om genot te ontvangen.

De Hoge Kracht is het verlangen om genot te brengen, om te geven. Als wij dit onthullen, ontdekken wij hoe deze Kracht het hele universum vult, de hele schepping, hoe de wil om te ontvangen vervuld wordt.

Vraag: Voelen wij de Hoge Werkelijkheid met onze zelfde zintuigen: zien, horen, ruiken, proeven en aanraken?

Antwoord: Wij voelen de Hoge Werkelijkheid in de vijf zintuigen die Keter, Hochma, Bina, Zeir Anpin en Malchut genoemd worden. Het is de hogere vorm van waarnemen, hoger dan met onze gewone zintuigen: zien, horen, ruiken, proeven en aanraken.

Vraag: Voelt dit als de ware werkelijkheid?

Antwoord: Het voelt veel krachtiger dan onze huidige werkelijkheid.

From a TV Program “A New Life,” No. 787, 11/01/2016

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed