Ik Wil Geen Mier Zijn!

laitman_929Vraag: Worden wij in de toekomst een ‘mierenhoop’, van individu naar kudde?

Antwoord: De collectieve intelligentie is een ‘mierenhoop’ met bewustzijn, met een collectief gevoel dat ons naar het volgende niveau opheft.

Een mens wordt geen onbewuste mier en hij houdt er niet mee op om zichzelf waar te nemen en te begrijpen. Hij verliest zijn individualiteit niet, zoals vogels of vissen die zich in een vlucht of een school samen voortbewegen.

Wij blijven onafhankelijk omdat een ieder van ons een onafhankelijk deel van de gehele mensheid is. Hij kan aan de mensheid geven wat niemand anders aan het alomvattende systeem kan geven, aan het ene lichaam.

Door onze inclusie in de speciale, integrale onderlinge verbinding op het niveau van Adam (Mens), rijzen we op naar het volgende niveau van eenheid. We gaan verborgen kanten van de Natuur ontdekken, wij worden ons innerlijk bewust van het volgende niveau waarop wij de Krachten voelen die de gehele wereld besturen.

Dit volgende niveau heeft geen verbinding met onze wereld. Wij moeten er naar toe klimmen.

Als wij met onze nieuwe collectieve intelligentie, met een collectief verlangen, naar dit volgende niveau oprijzen, bestaan we buiten tijd, ruimte en verandering van onze fysieke plek. Wij gaan de staat van de Oneindige Wereld binnen, eeuwig en volmaakt.

Dit is niet zoiets als mieren worden.

De persoonlijkheid wordt niet uitgewist, maar neemt de hele mensheid in zich op, omdat een mens als een deel van het geheel alles in zich moet dragen.

Hierover spreekt de Wijsheid van Kabbalah: over het ontdekken van de maximale, absolute individualiteit van een ieder, waar ieder mens gelijkwaardig is aan iedereen.

From a lesson in the Russian 7/10/16

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht: