Hoe Het Omringende Licht Werkt

laitman_209Vraag: Wat moet ik nu eigenlijk willen tijdens de les, zodat het Licht zal werken en mij zal beïnvloeden? Is het noodzakelijk om de Schepper te kunnen voelen, de verlangens van de vrienden te willen voelen of gaat het om iets anders? Als je naar een les luistert, werkt het Licht dan altijd, beïnvloedt Het je altijd, zelfs zonder de juiste intentie?

Antwoord: De Ohr Makif (Omringende Licht) werkt en beïnvloedt iedereen die naar een les luistert, deze invloed is groter voor iemand die de Schepper wil onthullen en nog groter voor iemand die de eigenschap van geven wil bereiken.

Vraag: Brengt de werking van de Ohr Makif een mens langzamerhand tot het inzicht van de neiging tot het kwaad, en brengt de erkenning van het kwaad een mens naar het juiste verlangen naar correctie waardoor de Schepper een mens zo verandert dat hij gelijkvormig wordt aan Hem? Gaat een mens Hem dan voelen? Is dit de juiste volgorde van wat er gebeurt?

Antwoord: Ja

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht: