Er Zijn Geen Privileges In Het Spirituele Werk

laitman_528_04Torah, Dewariem (Deuteronomium) 12:8 – 12:9: Doen jullie niet wat we allemaal hier vandaag gewoon zijn te doen: iedereen wat in zijn ogen het beste is, omdat jullie tot nog toe niet de rust en het erfgoed bereikt hebben die de Eeuwige, je God, je geeft. (Vertaling: Jitschak Dasberg)

Uiteindelijk gaat een mens die op het pad van ontwikkeling is, zijn eerdere fouten en misverstanden begrijpen: hij trekt veertig jaar door de woestijn en verricht het correcte werk met zijn verlangen, dit wordt het ‘binnentreden van het land Israël” genoemd, hij herordent dit land (“Aretz” van het woord “Ratzon”, verlangen) ten behoeve van geven en liefde door de Schepper te dienen.

Hij beseft hoezeer hij door Boven geleid werd. De Schepper liet hem met opzet fouten maken en Hij zorgde voor misverstanden, zodat hij inzicht zou krijgen in al zijn problemen en daardoor op de juiste manier zou leren handelen. Het is onmogelijk om iets te ontdekken als je eerder geen fouten maakt. Om tot het correcte begrip van een of ander verschijnsel te komen, is het noodzakelijk om het van beide kanten te leren kennen: van de goede en van de verkeerde kant.

Vraag: Betekent dit dat wat mij nu juist lijkt, eigenlijk verkeerd is?

Antwoord: Wij reiken een mens alleen de methode van correctie aan, maar we houden ons niet bezig met wat hij doormaakt en met de manier waarop hij daarmee bezig is.

Niemand heeft het recht om in te grijpen in de innerlijke problemen, correcties, gevoelens en daden van een mens, niemand, zelfs de leraar niet. Laat een student alleen gadeslaan wat een andere student doet! Je kijkt er op een afstandje naar, je observeert het allemaal en je begrijpt dat hij zich alleen op deze manier kan ontwikkelen en dat het op geen enkele andere manier mogelijk is, en je wacht tien, twintig, dertig jaar.

Natuurlijk vinden er ieder moment veranderingen plaats in een mens, maar daar kan je niet op in gaan of voorstellen: “Laat mij dit maar doen ”of “Laat mij dit maar afmaken voor je.”

Er zijn vele vormen van steun en hulp van de leraar waar de student geen weet van heeft omdat dit in het verborgene plaatsvindt. De student heeft echter het gevoel dat hij in de steek wordt gelaten, dat de leraar geen aandacht aan hem besteedt, etc.

Voor mij was het nog moeilijker, ik had het heel zwaar en leed daaronder, ik was in de war, gespannen en ik kon niets beginnen, Rabash lachte mij in mijn gezicht uit.

Vraag: Toch waren jullie heel close.

Antwoord: Dat zegt niets. Spiritueel werk blijft spiritueel werk. Er zijn geen privileges of handelingen van de leraar om een student te helpen. Anders is het niet meer het werk van de student. In al zijn verlangens en eigenschappen moet hij onafhankelijk zijn, hij moet ze op de correcte manier leren gebruiken, honderd procent, voor geven.

Maar dit alles is volledig afhankelijk van de toewijding van de student aan de leraar, de groep en het Doel. Hierdoor komt hij tot toewijding aan de Schepper.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 6/30/16

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht: