Wees Niet Bang Voor Je Verlangens

Laitman_514_04Torah, Dewariem (Deuteronomium) 11:25 – Niemand zal voor jullie stand kunnen houden, de schrik en vrees voor jullie zal de Eeuwige, jullie God, brengen over heel het land dat jullie zult betreden, zoals Hij jullie beloofd heeft. (Vertaling: Jitschak Dasberg)

Een mens hoeft voor geen enkel verlangen dat in hem opkomt en hem onbereikbaar en afschrikwekkend toeschijnt, bang te zijn. Alle angsten en alles wat het ongecorrigeerde egoïsme voor hem afschildert, zijn niets waard.

Zulke immens grote verlangens, die heel moeilijk te corrigeren zijn, krijgt een mens met een bedoeling. Door ze te corrigeren stijgt hij op naar Ein Sof (de Wereld van Oneindigheid).

Vraag: Betekent dit dat alle naties ruim baan voor hem maken als hij opstijgt?

Antwoord: Ja, en het gebeurt precies dan, als hij goed begrijpt hoe hij het Hoge Licht kan aantrekken.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 6/15/16

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed