Voor De “Yahrzeit” Van Rabash (Gedenkdag van zijn overlijden)

Dr. Michael LaitmanBaruch Shalom HaLevi Ashlag (RABASH) was de schakel die ons het dichtst nabij is in de opeenvolging van de grote Kabbalisten door wie de Hoge Kracht Zich aan de wereld onthult en wij de Torah ontvangen. Hij is ons hogere niveau en het enige spirituele Partzuf waarvan wij afhankelijk zijn, daarom is onze studie voornamelijk gebaseerd op zijn artikelen. Rabash heeft alles gedaan om het fundament te leggen voor de komende generatie.

Hoewel het niet eenvoudig was, vond hij de kracht om zich volledig te annuleren voor zijn grote vader en leraar Baal HaSulam, zonder ook maar enigszins op eigen voordeel uit te zijn. Hieraan heeft hij te danken dat hij alle spirituele niveaus heeft bereikt. Het is nu aan ons om door middel van zijn werk te zien hoe hoog hij geklommen is (op de spirituele ladder). Zijn werk is in een heel warme stijl geschreven, met grote zorg voor de lezer, de student.

Hij had een heel groot, warm hart vol liefde. Als wij echter in staat zouden zijn om de diepte van zijn werken te begrijpen, zouden wij zien dat hij zich in de staat van GAR van de wereld Atzilut bevond, zelfs nog hoger. Dit kunnen wij ons moeilijk voorstellen.

Rabash plaveide de weg voor ons door artikelen te schrijven en gebruiken in te stellen waar wij ons aan proberen te houden. Hij gaf ons de vorm waarin een Kabbalistische groep behoort te leven en wij gaan er op deze wijze mee verder.

Baal HaSulam creëerde, zoals de ARI, een methode voor spirituele opgang, Rabash werkte de praktische toepassing ervan uit, hierin leek hij op de Baal Shem Tov. Ik heb in geen enkel Kabbalistisch geschrift zo’n gedetailleerde beschrijving gelezen over de orde van spiritueel werk: over de wijze waarop een mens moet omgaan met zijn onmiddellijke omgeving en zijn bredere omgeving, over zijn omgang met het systeem van de werelden en zijn verhouding tot de Schepper.

Al deze systemen waar een mens doorheen moet gaan om tot innige verbinding met de Hoge Kracht te komen, worden alleen in de artikelen van Rabash op zo’n systematische wijze uitgelegd, nergens anders. Een mens kan met deze artikelen in de hand de juiste houding en de juiste concepten in zichzelf bouwen.

Geen enkel boek kan dit evenaren. De artikelen van Rabash geven ons niet alleen een commentaar, maar eveneens nauwkeurige instructies over wat wij te doen hebben, welke reactie wij kunnen verwachten en hoe wij onze weg kunnen vervolgen. Hij legt ons het hele proces dat wij moeten voltooien uit, de reactie die wij daarop krijgen en de innerlijke staten waar onze ziel doorheen gaat.

Deze artikelen heb ik vele malen gelezen en ik zal ze natuurlijk blijven lezen, ik ben er getuige van dat zij verborgen zijn en niet onthuld. Nadat je enige jaren gestudeerd hebt, zal je ontdekken dat er een immens grote diepte in verborgen ligt. Je zult plotseling ontdekken dat Rabash over dingen schrijft die je niet opgemerkt hebt, niet begrepen hebt en eerder ook niet gevoeld hebt. Deze artikelen zijn niet eenvoudig, zij bestaan uit vele lagen die onthuld worden in de mate waarin de lezer eraan toe is. Zij geven zoveel houvast en hulp aan de beginners op het spirituele pad, dit kunnen wij zelfs van de werken van Baal HaSulam niet ontvangen.

Baal HaSulam is een Kabbalist van groot formaat, een wetenschapper, een onderzoeker en Rabash is een spirituele mentor: hij is zacht, liefhebbend, iemand die je bij de hand neemt en je door alle staten heen leidt. Alleen als wij spiritueel groeien, zullen wij in staat zijn om zijn heel grote betekenis naar waarde te schatten.

From the lesson “For Rabash’s Memorial Day” 10/6/2016

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht:

Volgend bericht: