Vanuit Een Zuiver Hart

laitman_527_02Torah, Dewarim 10:17 (Deuteronomium): Want de Eeuwige, jullie God, dat is de God der goden en de Heer der heren, de grote machtige, ontzagwekkende God, die geen aanzien erkent en geen omkoopgelden aanneemt.

De Schepper neemt geen omkoopgelden aan, dit in tegenstelling tot koningen, leiders en staatsdienaren die omgekocht kunnen worden.

Je kunt alleen vanuit een zuiver hart met de Schepper omgaan – zonder enig eigenbelang – als je kunt zeggen dat je absoluut geen omkoopgelden aanbiedt en je jezelf, en alles wat betrekking op jezelf heeft, totaal onbelangrijk acht.

Dan heb je geen aanmoediging nodig om wat dan ook aan iedereen te geven of aan te bieden. Je verlangens en gedachten zijn absoluut zuiver. Dit is zo als je de Torah bestudeert, met andere woorden: de werkelijke correctie.

Onze wereld is echter gebouwd op honderd procent bedrog ten aanzien van onszelf en anderen, daarom voelen we niet dat er een spirituele kern in verborgen is. Iedereen wordt voortdurend omgekocht en op een andere manier kunnen wij niet handelen. Als wij in ieder geval nu eens in iets open en eerlijk zouden kunnen handelen, zouden we ons meteen in de Hoge Wereld bevinden.

From KabTV program “Secrets of the Eternal Book” 6/1/16

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed