Jij Zult Zien En Niemand Anders

Laitman_109Torah, Dewariem (Deuteronomium) 11:2 – 11:3; 11:7: Beseffen jullie het vandaag, want ik spreek niet tegen jullie kinderen, die het niet weten en die niet de straffe leiding van de Eeuwige, jullie God, hebben gezien, noch Zijn Grootheid, Zijn sterke hand of Zijn uitgestrekte arm. Noch Zijn wondertekens en de handelingen die Hij midden in Egypte verricht heeft tegen Far’o, de koning van Egypte en tegen heel zijn land.

Maar het zijn jullie eigen ogen die gezien hebben al het grootse werk van de Eeuwige dat Hij verricht heeft. (Vertaling: Jitschak Dasberg)

De methode van correctie die een mens zich eigen heeft maakt, is zowel universeel als persoonlijk, er is geen verschil tussen beide. Ieder mens moet van het begin tot het einde door de hele geschiedenis heengaan om het evenbeeld van Adam, Noach, Abraham en alle andere zogenoemde eigenschappen te bereiken. In feite zijn het spirituele niveaus, spirituele beeltenissen van ieder van ons. Wij moeten er ons allemaal in kleden en voorwaarts gaan.

Op deze wijze wordt de gehele Torah geleidelijk, vanaf de eerste dag van de schepping tot aan de laatste dag van het bestaan van het gehele systeem, in ons geprent, totdat dit systeem één geheel is geworden en de hele wereld omvat, de meest recente zielen zullen zich daarin verenigen met alle voorgaande zielen die al gecorrigeerd zijn. Dan zal de constructie van de ene ziel, Adam genoemd, voltooid zijn. Een ieder van ons moet innerlijk door deze reeks transformaties gaan, daarom staat er geschreven dat jij, je kinderen en je kleinkinderen door deze staten zullen gaan.

Opmerking: Maar er staat ook geschreven: “Want ik spreek niet tegen jullie kinderen die het niet weten en die niet – zoals jullie – de grootsheid van het werk dat de Eeuwige heeft gedaan, hebben gezien.

Antwoord: Het feit is dat de voorgaande staten “vaders” genoemd worden en de komende staten worden “zoons” genoemd, in al die staten moet een mens tot spirituele onthulling komen en zich iedere keer opnieuw inzetten, nieuwe correcties aangaan en voorwaarts gaan naar het Doel.

Als er dus geschreven staat: “Jullie zijn degenen die hebben gezien”, heeft dit betrekking op de staat waarin je je nu bevindt.

Als een mens zich in een bepaalde staat bevindt, kan hij vanuit die staat alleen dingen begrijpen die op hem betrekking hebben. Daarom richt de Torah zich iedere keer tot elk mens precies op het niveau waarop hij zich bevindt.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 6/15/16

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: