Het Nieuwe Sanhedrin

laitman_933Vraag: Hebt u een opvolger? Wie zal uw lessen over de Wijsheid van Kabbalah voortzetten?

Antwoord: Een ieder van jullie en jullie samen. Ik denk niet dat het één persoon zal zijn, want we hebben een staat bereikt waarin de nieuwe generatie – al mijn studenten – niet gecreëerd is om individualist te zijn. Er begint zich nu te ontvouwen dat het alomvattende programma van de schepping een groep nodig heeft.

We zien dat er vroeger individuele wetenschappers waren, zoals Newton, Leibniz, Einstein, Bohr, Landau en anderen, nu zijn er teams. Creatieve professionele groepen werken aan allerlei wetenschappelijke problemen, wetenschappelijke doorbraken vinden alleen plaats door de inspanningen van een groot aantal mensen.

Hetzelfde geldt voor de Wijsheid van Kabbalah. In het verleden waren er individuele Kabbalisten, het lijkt erop dat deze periode voorbij is. Baal HaSulam, Rabash en ik vormen de traditionele link en toen zijn al mijn studenten, “een groep” genaamd, geboren. Ze zijn gecreëerd en geoefend om met name samen spirituele problemen op te lossen en aan anderen leiding te geven. Zo was het duizenden jaren geleden ook. Daarna, in de afgelopen 2000 jaar, in de periode van ballingschap, is dit alles verdwenen en via een smal stroompje van individuele Kabbalisten werd de Wijsheid van Kabbalah doorgegeven. Alles keert nu echter terug naar een volledige cirkel.

Vraag: Hebben we dan nu een staat bereikt waarin alles wat als een cirkel is begonnen, zich zal voltooien in een cirkel? Was het Sanhedrin eigenlijk zo’n groep ?

Antwoord: Ja, het moet absoluut een groep zijn. Een groep is gelijkvormig aan de Schepper. Het is een unieke verbinding waarin wij samen zijn, en ieder van ons zich ondergeschikt maakt en het ego wegcijfert om het midden van de cirkel te bereiken (de “min”). Al onze verlangens en onze intenties voor de toekomst komen samen in het midden van de cirkel (de “plus). Juist de plus en de min samen transformeren ons naar gelijkvormigheid aan de Schepper.

Tenslotte gaan we in het midden van de cirkel het Hoge Licht voelen. De Schepper wil dat wij Hem verslaan. Hij heeft het egoïsme geschapen en wij moeten het zodanig corrigeren dat wij de Schepper gaan voelen. Wij gaan Hem ontdekken en ervaren. Daarom staat er geschreven: “Mijn zonen hebben Mij verslagen” (Baba Metzia 59a).

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/14/16

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed