Alles Komt Van De Schepper

laitman_275Vraag: Als het ego een klap krijgt die van een externe bron afkomstig is, hoe kunnen wij daar dan vervolgens mee werken en op de juiste wijze boven de daaruit voortvloeiende staat van haat uitstijgen? Kan ik negatieve emoties – die mij als resultaat van het conflict op mijn werk opslokken – corrigeren?

Antwoord: Allereerst is het noodzakelijk dat je het materiaal over de uniekheid van de Schepper en het Bestuur van de schepping heel zorgvuldig leest. Je moet leren begrijpen hoe je je correct verhoudt tot dit soort situaties door alle artikelen te analyseren en met elkaar te bespreken.

Ze zijn heel belangrijk om de juiste houding te verkrijgen naar de wereld waarin wij leven en om ons te helpen om via deze wereld te leren begrijpen hoe wij het systeem van Bestuur van de Hoge Krachten kunnen gaan voelen en daarachter de Ene Allerhoogste Wil, hoe deze Zijn Bestuur over onze wereld toont en door Wie alles in beweging is. Alles komt uitsluitend van de Schepper, je kunt Hem Allah noemen, Elokim, of de Schepper, het maakt niet uit. Het is de Ene Hoge Kracht die de wereld bestuurt.

Als je naar de hele mensheid kijkt, zie je dat er mensen in onze wereld zijn die het bestuur in handen hebben en er zijn mensen die daaraan gehoorzamen, volgens een hiërarchie die geheel door de Schepper wordt bestuurd. Het is noodzakelijk dat wij gaan zien hoe we met de omgeving moeten omgaan om naar de Schepper geleid te worden door alles wat er in de wereld gebeurt.

Vraag: Moet ik de Schepper eigenlijk dankbaar zijn omdat hij mij de plek van de “ziekte” heeft getoond?

Antwoord: Op deze manier geeft de Schepper je de mogelijkheid om voortdurend gecorrigeerd te worden. Uiteindelijk kom je zo ver dat je gelijkvormig aan Hem bent, eeuwig en heel, en je zult de gehele schepping kunnen overzien.

From the Kabbalah Lesson in Russian 5/1/16

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed