Wie Maakt De Keuze?

laitman_236_01Torah, Dewariem (Deuteronomium), ‘Va’etchanan’(en ik smeekte) 6:14 – 6:15: Loop niet achter andere goden aan, dat soort goden van de volken die in jullie omgeving zijn, anders zou – omdat bij jou de Eeuwige, je God, een allesopeisende God is – de woede van de Eeuwige, je God, tegen je oplaaien en zou Hij je van de aardbodem wegvagen. (vertaling: Jitschak Dasberg)

Vraag: Wat betekent: “Loop niet achter andere goden aan”?

Antwoord: Het is een feit dat je, als je je egoïsme volgt, Farao volgt, hij vertegenwoordigt dit alles als hij zegt: “Wie is de Schepper dat ik naar Hem zou luisteren?” Dit is de achterzijde van de Schepper die Hij zelf aan ons toont, zodat wij zouden kunnen begrijpen dat de eigenschap van liefde en geven hoger is dan de eigenschap van egoïsme.

En zo werken ze als tegenstanders. In feite is het zo dat de Schepper vanuit de achterzijde bouwt en ons bestaan hiervan afhankelijk is.

En waar kiezen wij dan voor? Hij heeft ons organische, natuurlijke neigingen gegeven zodat wij voor Farao zouden gaan kiezen en daarin vrijheid van keuze zouden hebben.

Maar wanneer wordt dat duidelijk? Als ik constant op Farao afsteven, heb ik dan een vrije keuze ten opzichte van de Schepper? Wat betekent ‘vrijheid’? En wat betekent ‘keuze’? Wat zijn dit voor staten als ik onafhankelijk besluiten neem?

Vanuit mijn gezichtspunt veronderstel ik dat het ene groter is dan het andere, ik kies altijd voor dat wat groter is. En als er geen verschil is, weet ik niet wat ik moet kiezen. Dus in welke betekenis kan ik over een keuze spreken?

De keuze vindt plaats als ik nog niet weet wat groter en wat kleiner is. Dit betekent dat er nog geen sprake is van een keuze, er is werk om te bestuderen en te analyseren wat ik moet kiezen, wat werkelijk groter is.

Als wij dit proberen te doen, komen we in een situatie waaruit er geen ontsnapping mogelijk is. Dan hebben wij nog maar één enkele optie: het uitschreeuwen naar de Schepper. Dit gebeurt als de Schepper een keuze maakt en niet wij.

Daarom is onze enige keuze dat wij ons op de juiste wijze, volgens de Kabbalistische principes, wenden tot de Enige die bestaat, die alles bestuurt en vult, de Hoge Kracht, en aan deze Kracht vragen om ten minste een vorm van minimale onthulling, zodat dit ons zal helpen om op zijn minst één stap voorwaarts te maken.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 4/6/16

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: