Waarom Ik Commentaar Geef Op Het Nieuws

laitman_600_02Opmerking: De laatste tijd klinkt u als een politiek commentator en niet als een Kabbalist.

Antwoord: In onze gemeenschappelijke culturele ontwikkeling hebben we het einde van de vorige fase van ontwikkeling als mens bereikt, een fase waarin de mensheid zich heeft ontwikkeld volgens de natuurwetten, door middel van een steeds groter wordend egoïsme, zoals een klein kind of een adolescent.

Maar net zoals de periode van de kindertijd eindigt, loopt ook deze periode ten einde en nu dwingt de natuur ons om verder op te groeien en ons op een andere manier tot het leven te gaan verhouden. Daarom is het aan ons om tegen onze egoïstische verlangens in, met ‘geloof boven de rede’, boven onze verlangens uit te stijgen.

Om deze overgang van kindertijd naar volwassenheid te realiseren, is de Wijsheid van Kabbalah onthuld en vertelt zij ons waar we ons bevinden, wat er in de loop van de geschiedenis is gebeurd en wat er in de toekomst zal gebeuren.

Vanaf nu liggen er twee ontwikkelingsmogelijkheden voor ons: het pad van lijden of het pad van Torah, namelijk de goede manier. De Wijsheid van Kabbalah leert ons hoe we het juiste pad kunnen kiezen, hoe we kunnen leren om gelijkvormigheid met de natuur te bereiken en hoe wij ons met elkaar kunnen verbinden zoals in de natuur ook alles met elkaar verbonden is.

Het integrale gevoel zal aan ons de ware wereld onthullen waarin wij bestaan. Nu is deze wereld echter door ons beperkende egoïstische gevoel voor ons verborgen. Door de ware wereld te ontdekken zullen wij ‘makers’ worden van een andere wereld die eeuwig en perfect zal zijn.

Aangezien deze overgang absoluut noodzakelijk is voor iedereen, moet het in onze tijd gebeuren, zoals het in de Wijsheid van Kabbalah geschreven staat. En volgens alles wat er in de wereld gebeurt, lijkt het er op dat we de Wijsheid van Kabbalah moeten onderwijzen met behulp van actuele gebeurtenissen en uitleg waardoor deze gebeurtenissen worden veroorzaakt en waar ze ons heen leiden.

Je kunt mijn commentaren van de afgelopen jaren lezen en je ervan overtuigen hoe juist ze waren. Zelfs Baal HaSulam schreef over politiek in de geschriften van The Last Generation en in de krant The Nation.

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht: