Als Partner Samenwerken Met De Hoge Kracht

Dr. Michael LaitmanVraag: Waarom zou ik de Hoge Kracht beïnvloeden? Ik ben tenslotte maar een klein mensje in deze wereld. Bestuurt de Hoge Kracht de wereld niet met grote Wijsheid?

Antwoord: Enerzijds heb je gelijk, maar anderzijds bestuurt de Hoge Kracht ons doelbewust op een manier die het ons mogelijk maakt om Hem te bestuderen en te onderzoeken, om Zijn speciale invloed te wekken en nadrukkelijk uit te nodigen en op deze wijze met Hem in contact te komen, en zelfs als partner met Hem samen te werken.

Dit is noodzakelijk om de structuur van de hele wereld te leren begrijpen. Op deze wijze stijgen we van het niveau van levende organismen die zonder enige intelligentie en begrip allerlei handelingen uitvoeren, naar het niveau van het hoofd van de gehele schepping, de gehele natuur. Dit is uiterst belangrijk. Hierdoor transformeert een persoon in een Adam (Mens).

From the Kabbalah Lesson in Russian 4/17/16

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed