Het Einde Van Het Geld Tijdperk, Deel 3

Laitman_115_05Vraag: Is er een andere gemeenschappelijke noemer, afgezien van geld, die Europa zou kunnen verenigen?

Antwoord: Het is onmogelijk om een ​​andere standaard te vinden die door iedereen zou worden aanvaard. Daarom zal Europa verdeeld blijven. Europa wilde het voorbeeld van Amerika volgen en besloot zich te verenigen.

Maar dit zal uiteraard niet lukken, omdat het onmogelijk is om de bestaande verschillen te overwinnen, om boven de haat, het verschil in talen, religies, gewoontes en de tegengestelde mentaliteit van de volken uit te stijgen.

De eenwording van Europa is een complex recept, daarvoor is een heel ervaren kok nodig. Iemand die kruiden aan dit gerecht toevoegt en precies weet welk land kan worden gecombineerd met welk ander land, wat er precies gecombineerd kan worden en in welke hoeveelheden. Daarom is er geen enkele reden om ook maar te dromen over een verenigd Europa.

Men wilde zich verenigen om net zoals Amerika te worden en dat gericht tegen Amerika, maar het lukte niet.

Vraag: Is het mogelijk dat Europa zich zal verenigen rondom het gemeenschappelijke probleem van de radicale islam?

Antwoord: De radicale islam is een ander bijkomend probleem voor Europa. Binnenkort zal dit verschijnsel zich ook voordoen in Amerika, als de radicale islam daar eenmaal is ingevoerd met behulp van hooggeplaatste pleitbezorgers zoals Obama. Hij verbergt zijn plannen niet om 10.000 Syrische vluchtelingen in de loop van het jaar naar de Verenigde Staten te halen. Het is zijn programma en dit is heel belangrijk voor hem.

Op het ogenblik laten zowel Europa als Amerika hun teleurstelling blijken. Wij kunnen hier niet omheen en maar gewoon verder genieten van het leven, er is duidelijk een negatieve trend in de samenleving, in de economie, en in het gezinsleven. Deze trend is ronduit verschrikkelijk, in zowel Europa als de Verenigde Staten.

Wij kunnen dit vergelijken met een terminale patiënt die zich kort voor zijn dood plotseling een paar dagen beter gaat voelen, ogenschijnlijk tot leven komt en gezonder lijkt te worden. Dit gebeurt echter vlak voordat hij sterft.

De eenwording van Europa is niet consistent. Het is een direct gevolg van het oude Babylonië.

De groep die zich liet leiden door Nimrod en geld als maatstaf koos, verspreidde zich over de hele wereld. Na de hele geschiedenis van de egoïstische ontwikkeling die zij heeft doorgemaakt, is deze groep tot de ontdekking gekomen dat dit principe niet meer werkt.

Er is niets mis mee. Zij hebben hun werk gedaan om dit uiteindelijk te ontdekken. Ondertussen deed Abraham ook zijn werk met de tweede groep, voltooide het en bereidde alles voor wat nodig was.

Nu verkeert de groep van Nimrod in een machteloze situatie. De groep van Abraham is echter ook machteloos. De tijd is gekomen om zijn methode te onthullen. Het is duidelijk dat we op geen enkele andere manier succesvol kunnen zijn.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 8/8/16, Writings of Baal HaSulam

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed