Het Begin Van De Overgangsfase

laitman_592_04Vraag: Hoeveel generaties zullen er nodig zijn om mensen te organiseren in Kabbalistische groepen die met elkaar communiceren en zo de kern creëren van de wereld gemeenschap?

Antwoord: Het gaat niet om het aantal generaties. Als een mens de ‘noodzaak’ ervan voelt, zal het niet zo lang duren.

Het gaat erom dat de maatschappij nu een verandering moet ondergaan, een verandering in onze onderlinge betrekkingen, in de zoektocht naar de ware betekenis van het leven, waarvan we nu alleen nog maar het begin zien. De mensheid bevindt zich in een fase die verscheidene jaren in beslag kan nemen. Te oordelen naar wat er op het ogenblik gebeurt, denk ik dat het heel snel zal gaan.

We moeten in ieder geval onze kinderen voorbereiden, zodat zij de eeuwig terugkerende vragen over de zin van het leven – met enige hulp van ons – op de juiste wijze zullen kunnen beantwoorden, dan zullen zij voor zichzelf een goede, veilige omgeving tot stand kunnen brengen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 4/17/16

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed